Het monument Hertenkamp is een sfeerbepalend onderdeel van de omgeving en ligt naast de neogotische Rooms-katholieke Kerk en tegenover de Oude Kerk. In de huidige vorm bestaat het pand uit een dubbel woonhuis met een bakhuis behorend bij nummer 3. "Hertenkamp" ligt met de nok evenwijdig aan de straat en is gedeeltelijk onderkelderd. De voorgevel met de historische naam van het pand is de oorspronkelijke voorgevel. De oorspronkelijke achtergevel is nu in feite de voorgevel van nummer 5. Beide huisnummers vormen samen het grote witgepleisterde dubbele woonhuis.

hertenkamp. Foto Hans Barten

Dak en gevels

Het dubbele woonhuis is voorzien van een zadeldak met afgewolfde einden. Het dak is voor meer dan de helft gedekt met riet. De onderkant is gedekt met blauwe muldenpannen aan de noordzijde en rode muldenpannen aan de zuidzijde. De straatzijgevel is in het verre verleden opgetrokken, waardoor de aansluitende twee eindgevels enigszins getild moesten worden en het dak aan deze zijde geknikt is. In de straatzijgevel zitten rechtafgesloten vensters die oorspronkelijk zesruits schuiframen en luiken hadden. In de as van de linker kopgevel zit  een deurkozijn met bovenlicht. Het deurkozijn is aan beide zijden geflankeerd door rechtafgesloten vensters met opgeklampte luiken. In de top zit een rechthoekig venster met vierruits raam. In de rechter kopgevel zijn bij een verbouwing complex samengestelde vensters geplaatst. Door het feit dat er twee kelders onder het pand aanwezig zijn, is de noordwesthoek wat meer gezakt dan de overige delen.

Familie Hiebendaal

Hertenkamp is het stamhuis van de familie Hiebendaal. Deze familie was vanaf de achttiende tot in de twintigste eeuw zeer invloedrijk, zowel in Horssen als daarbuiten.
Het huis wordt op een kadasterkaart uit het begin van de negentiende eeuw al Hertenkamp genoemd. Van 1811 tot 1818 was het niet alleen een herberg, maar ook het eerste Horssense gemeentehuis.

Bakhuis

Nabij en behorende bij Kerkpad 3 staat een in 2003 gerestaureerd langgerekt bakstenen bakhuis met zadeldak. Het dak is gedekt met rode muldenpannen aan de zuidzijde en blauwe oud-Hollandse pannen aan de noordzijde en heeft een ingemetselde lijst met muizentand aan de druipzijden.

Geen van de twee helften van dit dubbele woonhuis is vrij toegankelijk.