Colofon

Colofon

Het Verhaal tussen Maas en Waal

is een canon die tot stand is gekomen in samenwerking tussen diverse onafhankelijke auteurs. De historische redactie was in handen van Wim Kattenberg, William van den Akker en Peter Deurloo. De eindredactie werd gevoerd door Adriaan Maters, Ben Boersema en Dineke Hoekstra. Initiatiefnemers zijn Arnold de Kock en Jan Reijnen van Maas en Waal CultuurExpress, met hulp van Erfgoed Gelderland en Het Dijkmagazijn Beuningen.

Het Verhaal Tussen Maas en Waal maakt onderdeel uit van de Historische Vereniging Tweestromenland.

Deze canon is in eerste instantie bedoeld als historische introductie op de geschiedenis van het ‘Land tussen Maas en Waal’. Daarnaast zouden de schrijvers ook graag zien dat de canon dit mooie gebied promoot en voor zijn inwoners en andere geïnteresseerden ontsluit.


Voor wie is het Verhaal Tussen Maas en Waal geschreven?

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deze canon toegankelijk is voor iedereen. Niet alleen voor historisch onderlegde bezoekers maar voor ieder die geïnteresseerd is in een bijzonder verhaal van rijkdom en armoede, voorspoed en tegenslag.

Wie hielp ons?

Het Verhaal Tussen Maas en Waal is tot stand gekomen met bijdragen uit de gemeenten Druten, Maasdriel, Heumen, Beuningen, West Maas en Waal en Wijchen en van de Provincie Gelderland. Ook ontving de organisatie bijdragen van het Prins Bernard Cultuurfonds en Stichting Martens van Sevenhoven.

Hoe kunt u het Verhaal Tussen Maas en Waal helpen?

Iedereen die graag een bijdrage wil leveren in de vorm van een verhaal dat iets toevoegt aan de rijke geschiedenis van dit gebied is welkom dit met ons te delen. Dat kan via de antwoordmogelijkheid elders op deze website.

Copyrights

De copyrights voor de teksten berusten bij de auteurs. Ze mogen, voorzien van naamsvermelding, gebruikt worden door derden voor niet-commerciële doeleinden De copyrights voor de gebruikte afbeeldingen zijn bij deze afbeeldingen aangegeven. Wij hebben deze zo zorgvuldig mogelijk proberen te achterhalen. Wie toch meent rechten te kunnen doen gelden op door ons gebruikte afbeeldingen, kan zich wenden tot ons middels het contactformulier.

Mist u een verhaal?

Deze grabbelton vol verhalen is niet af. Wie een mooi verhaal wil vertellen, mag dat doen. Zo’n verhaal wordt door de organisatie Erfgoed Gelderland beoordeeld en als het voldoet aan de criteria – feitelijk juist, vlot geschreven, voorzien van illustraties – dan nemen we het op binnen deze website.