Wat is een canon?

Wat is een canon?

Wat is een canon?

Een canon is een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van een bepaald gebied. Zowel landen, provincies als steden kunnen een canon laten samenstellen.

Een canon bestaat uit (meestal vijftig) vensters. Samen vertellen deze vensters hoe een gebied zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld. De meeste canons zijn ook geschikt om door docenten in de klas gebruikt te worden. Een canon geeft geen uitputtend overzicht van historische gebeurtenissen in een gebied, maar zorgt voor een rode draad en plaatst de geschiedenis van het gebied in de historische context.

De canon van Maas en Waal

De canon van Maas en Waal laat de samenhang zien tussen de dorpen en gemeenten in Maas en Waal, en laat zien hoe de lokale ontwikkelingen, samenhangen met provinciale ontwikkelingen. Daarnaast is er in de canon van Maas en Waal aandacht voor de lokale parels, de bijzondere gebeurtenissen die samenhangen met de plek of met de mensen die er leefden. U vindt hieronder (van links naar rechts) de vensters in chronologische volgorde.

De canon van Nederland

De canon van Nederland bestaat uit vijftig vensters. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem opende in 2017 een tentoonstelling aan de hand van de Canon van Nederland. Hier wordt de geschiedenis van het dagelijks leven verbonden met de grote gebeurtenissen die een plek in de canon hebben. In de laatste zaal staat een grote wand waarop alle vijftig thema’s afsluitend zichtbaar zijn gemaakt. Deze canon is in 2020 vernieuwd.

De canon van Maas en Waal

West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
Druten
Canon
Druten
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
Beuningen
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon
West Maas en Waal
Canon