Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Erfgoed Gelderland neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie. Erfgoed Gelderland kan niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Erfgoed Gelderland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de verstrekte informatie op deze website, tenzij aan de zijde van Erfgoed Gelderland sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Niets van deze website mag zonder nadrukkelijke toestemming van Erfgoed Gelderland worden overgenomen of hergebruikt. De redactie van mijnGelderland streeft naar vermelding van auteursrechten volgens de codering van Creative Commons. Het is niet toegestaan gegevens en afbeeldingen van deze website te gebruiken voor commerciële doeleinden. De contentleveranciers van mijnGelderland hebben zich ten zeerste ingespannen om de auteursrechten van het getoonde beeldmateriaal te achterhalen, wanneer dat van toepassing is. Erfgoed Gelderland kan evenwel niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden, zulks in de ruimste zin van het woord. In geen geval is Erfgoed Gelderland aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de informatie of andere content op de website. Erfgoed Gelderland is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met enige pagina van websites van Erfgoed Gelderland.