Beuningen

Beuningen

De geschiedenis van Beuningen

De gemeente Beuningen bestaat sinds 1980 en bestaat uit Beuningen en de kerkdorpen Ewijk, Weurt en Winssen. Beuningen ligt in het Rijk van Nijmegen en maakt deel uit van het Land tussen Maas en Waal.

Romeinen

De vroege geschiedenis van de gemeente Beuningen is al te zien in het gemeentehuis van Beuningen. Daar is een deel van een watergoot te zien die hoorde bij een Romeinse villa waarvan de resten in Ewijk zijn gevonden. Bewijs dat de Romeinen in de omgeving woonden.

Geschiedenis Beuningen - Rijksmonument Brouwers Hofstad te Winssen

Beuningen in het Verhaal tussen Maas en Waal

Dijkdoorbraken

Door de hele geschiedenis heen zijn enkele ‘rode draden’ te onderscheiden, die kenmerkend zijn voor de gemeente Beuningen. Zo was voor de vorming van het landschap en de eerste bewoning de ligging aan de rivier de Waal van groot belang. Door de aanleg van de eerste dijken in de middeleeuwen veranderde er veel. Maar het werd er niet altijd veiliger op. Tot in de vorige eeuw waren er veel dijkdoorbraken. Deze hadden veel gevolgen voor de in hoofdzaak agrarische bevolking. Had een boer zijn boerderij net weer hersteld en zijn veestapel op orde, dan kwam er dikwijls al weer een nieuwe overstroming.

Monumenten

In de gemeente Beuningen zijn meer dan 65 rijksmonumenten te vinden, waaronder enkele archeologische monumenten. Maar ook bijvoorbeeld Steenfabriek de Bunswaard, de Corneliuskerk, molen De Haag, het torentje van De Blankenburgh in Beuningen. In Ewijk vind je een dijkmagazijn, Slot Doddendael en een Oude Toren. In Weurt is de Sint-Andreaskerk, een voormalig dijkmagazijn en enkele mooie boerderijen en villa’s. In Winssen is bijvoorbeeld de boerderij Brouwers Hofstad, waarover een verhaal te vinden is op mijnGelderland.

Ontwikkeling

De bevolking bleef tot ver na de Tweede Wereldoorlog vooral bestaan uit boeren. De meesten hiervan hadden grote gezinnen en maar een klein lapje grond. Het was daarom voor veel mensen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Pas in het laatste kwart van de vorige eeuw veranderde dit drastisch. De plaats Beuningen breidde enorm uit en zag – in tegenstelling Ewijk, Winssen en Weurt – zijn agrarische karakter verloren gaan. De groei van Beuningen bracht voor alle kerkdorpen in de gemeente meer werkgelegenheid met zich mee. Bedrijfsterreinen werden aangelegd. Beuningen werd ook vaak als woonplaats gekozen door mensen die in Nijmegen werken. Bruggen en snelwegen zorgen nu voor een betere ontsluiting van Beuningen. Eerst lag de gemeente wat geïsoleerd tussen Maas en Waal. Langzaam ontwikkelt de gemeente zich van armoede naar welvaart. De komst van de Van Heemstraweg (1927-1959) verbond Beuningen met Nijmegen aan de oostkant en aan de westkant de dorpen aan de Waal tot aan Zaltbommel.

Bronnen:

Andere verhalen uit de gemeente Beuningen

Beuningen
Special
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Organisatie
Beuningen
Verhaal
Beuningen
Verhaal