Het sluiscomplex in Weurt is een goed voorbeeld van een schutsluis. Dit is het type sluizen waarbij schepen van het ene naar het andere waterpeil kunnen worden overgebracht.

Koningin Wilhelmina opent de sluis bij Weurt in het Maas-Waalkanaal oktober 1927. Bron: gahetna.nl
Sluiscomplex Weurt

In het totaal van de waterbeheersing en vervoer over water zijn er verschillende typen sluizen. Wat de waterbeheersing betreft is er sprake van een spui- of keersluis, ook wel zijl genoemd en de inlaatsluis of duiker. Bij de spuisluis gaat het om het reguleren van het peil van het binnenwater. De sluis kan binnenwater spuien op het buitenwater, maar is ook bedoeld om buitenwater keren. De inlaatsluis of inlaatduiker daarentegen beperkt zich tot het binnenlaten van vers water in de polder.

Sluiscomplex Weurt

De schutsluis van Weurt is een wezenlijk onderdeel van het in 1927 gegraven Maas-Waalkanaal, van groot belang voor de scheepvaart naar het zuiden via de Maas. De sluis ligt wat het vervoer betreft zeer strategisch tussen het dorp Weurt en het Nijmeegse haven- en industrieterrein. Het complex omvat ook een overnachtingshaven.

Dubbele sluis

In de loop van de jaren is de sluis steeds verder aangepast aan de zich ontwikkelende scheepvaart met vooral grotere schepen voor de binnenvaart. De sluis is nu een dubbele schutsluis. Het begon met één sluis, nu de Oostsluis, aangelegd tussen 1923 en 1928. Het heeft roldeuren en is inmiddels een rijksmonument. Rond 1975 werd de nieuwe Westsluis gebouwd. Deze heeft hefdeuren. Over beide sluizen zijn heftbruggen geslagen vanwege de belangrijke verbinding Nijmegen-Beuningen. Deze bruggen zijn tussen 2005 en 2008 met 2,5 meter opgehoogd om grotere schepen door te kunnen laten.

Dubbele schutsluis in het Maas-Waalkanaal