Dreumel of Tremele

Dreumel of Tremele

Dreumel: één van de oudste dorpen in Maas en Waal

De gemeente Dreumel ligt in het Land tussen Maas en Waal. Al in 893 wordt het als Tremele vermeld. Toen was Tremele een van de bezittingen van de Abdij van Prüm. Vandaar dat Tremele ook de naam is van de Stichting die de geschiedenis van het dorp Dreumel onder de aandacht brengt.

Archeologie

Het dorp Dreumel ligt aan de Waal. De geschiedenis van het gebied gaat nog verder terug. Tussen Dreumel en Alphen werden in 2017 archeologische vondsten gedaan. Archeologen vonden er sporen uit de prehistorie, zoals mammoetresten. Ook werden er schepen gevonden uit de tijd van de Romeinen en uit de Middeleeuwen.

Oorlogsmonumenten

In Dreumel zijn twee Oorlogsmonumenten te vinden. Een Monument voor het 7th Canadian Reconnaissance Regiment aan de Waaldijk en een meer algemeen monument aan de Rooijsestraat in Dreumel voor burgerslachtoffers en het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

Dreumel of Tremele - Gedenknaald Willem III bij watersnood 1855 Waaldijk_-_Dreumel_-_20363313_-_RCE-CC-BY-SA

Stichting Tremele

De Stichting Tremele brengt de geschiedenis van Dreumel onder de aandacht. Ze brengen de geschiedenis van Dreumel uit op een website. Voor bewoners van Dreumel, maar natuurlijk ook voor andere geïnteresseerden. Daarnaast zijn er twee werkgroepen: een voor archeologie en een voor video’s. De stichting roept iedereen op om historische informatie over Dreumel of Tremele te delen en contact op te nemen met de stichting.

Watersnood

Op de Waaldijk vind je ook een monument voor Willem III ter herinnering aan de watersnood in 1855. Watersnood kwam in het Land tussen Maas en Waal vaker voor. Vandaar dat ook in Dreumel dit monument te vinden is.

Rijksmonumenten

Andere monumenten in Dreumel zijn bijvoorbeeld de Hervormde Kerk, de korenmolen, de rooms-katholieke kerk van de heilige Barbara en ook het Dijkmagazijn. Het dijkmagazijn is geopend voor publiek op afspraak.

West Maas en Waal
Verhaal
West Maas en Waal
Verhaal