Het uiterwaardenlandschap is ook ter hoogte van Beuningen ontstaan na het sluiten van de ringdijk rond het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen-west rond 1300. Het ligt tussen de actieve rivier de Waal en de Waalbandijk. De uiterwaarden liepen bij hoog water voortdurend onder. Bewoning was mogelijk op de hoogst gelegen gronden: de weerden. De Bunswaard is daar een van.

Steenfabriek Bunswaard Beuningen © Bron: ACN
De Bunswaard met steenfabriek in 1989. Foto: Paul van Galen, RCE

Het gebruik en de bewoning van de Bunswaard valt ruwweg in drie perioden in te delen: de Middeleeuwen, de Nieuwe en Nieuwste tijd en de Moderne tijd.

Middeleeuwen (vanaf de 10e tot en met de 14de eeuw)

Boeren waren altijd op zoek naar meer goede grond en namen de hoger gelegen grond in gebruik. Lokale heren bouwden ook een versterking op de Bunswaard. Gedurende de Eerste Gelderse successieoorlog (1351-1371) werd deze versterking door de stad Nijmegen verwoest. Nijmegen had gekozen voor Eduard, die ten koste van zijn broer Reinoud III, de macht in Gelre aan zich wilde trekken. De handelsstad zag zijn kans schoon om de tolheffende heren van de Bunswaard van de kaart te vegen. Het kasteel stond ter hoogte van de huidige woonpercelen aan de Dijk 12 t/m 18.

Nieuwe en Nieuwste Tijd (vanaf 15e tot en met 20ste eeuw)

Deze periode kenmerkte zich, behalve door agrarische activiteiten, door de opkomst en ontwikkeling van de baksteenindustrie. In de bouw verving steen het brandgevaarlijke hout. Klei werd gewonnen uit de nabijgelegen uiterwaarden. In de ontwikkeling past de door Th. Burgers in 1917 gebouwde steenfabriek. Het is voor die tijd een moderne fabriek.

Moderne Tijd (21ste eeuw)

Het is de non-profit organisatie Boei, die zich bezighoudt met herbestemming van o.a. industrieel erfgoed, die de durf had de steenfabriek om te bouwen tot een complex van acht woningen. Het gebouw werd daarbij zo veel mogelijk het gebouw gelaten. Onder andere de schoorsteen en de boogconstructies van de ovens zijn er nog terug te vinden. De woningen zijn in aanbouw en in de verkoop.

De Bunswaard bij Beuningen