De herenboerderij Hoogh Huys ligt aan de Leegstraat te Winssen, een oude noord-zuid-as die leidde van de dorpskern naar de zuidelijk gelegen veeweiden. De Leegstraat was in 1868 al verhard.

Het Hoogh Huys
De met Bijbelse voorstellingen betegelde schouw in de zuidelijke voorkamer. Foto: Het Hoogh Huys

De boerderij wordt in monumentenbeschrijvingen steevast verkeerd benoemd als 'Gasthuishof', maar dat is de naam van de boerderij aan de Leegstraat 16. De Gasthuishof is destijds, in 1841, opgericht door het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen dat in Winssen gronden bezat.

Lid van de Eerste Kamer

'De Hogenkamp', nu 'Hoogh Huys', is in 1803 gebouwd door Willem Libotté (1763-1839), een landbouwer die zich meer bezig hield met politiek dan met boeren. Hij vervulde talloze bestuursfuncties. Zo was hij onder meer lid van de Provinciale Staten van Gelderland (1833-1839) en is hij zelfs, waarschijnlijk als eerste Maas en Waler, lid van de Eerste Kamer geweest. Dat kan verklaren waarom de kapitale boerderij met het voorhuis op het oosten is gericht en niet zoals te doen gebruikelijk was met het achterhuis - met het vee, belangrijkste bron van inkomsten - naar het licht. Libotté had andere inkomsten en het kan zijn dat hij heeft gekozen voor woongemak.

Bouwhistorie

Het Hoogh Huys is een kapitale T-boerderij met een fors, diep drie-beukig achterhuis. De gevels zijn opgetrokken in een handvorm baksteen in kruisverband en een gepleisterde plint. De voorgevel van het rechthoekige voorhuis heeft een symmetrische vijfassige indeling met in de middenas een deurpartij. De vensters zijn licht getoogd en de huidige T-indeling dateert uit het einde van de negentiende eeuw. De zijgevels zijn asymmetrisch qua opzet en indeling. De achtergevel van het achterhuis heeft een indrukwekkende hoge tuitgevelvormige en symmetrisch uitgevoerde topgevel met hoger opgetrokken schouders, vlechtingen en een gemetselde tuit in de top met een staafanker met jaartal 1803. De naastgelegen schuur behoorde oorspronkelijk bij de boerderij en dateert uit dezelfde periode.

Veilige ligging

Het ligt voor de hand dat er, gezien de hoge en veilige ligging van het erf, eerdere bebouwing moet zijn geweest. De deuren in het voorhuis met panelen met schouderboogmotief (achttiende eeuw) wijzen ook in die richting. Het kan zijn dat deze in de huidige boerderij zijn hergebruikt. Evenals de met Bijbelse voorstellingen betegelde schouw in de zuidelijke voorkamer.

Momenteel is het Hoogh Huys in gebruik als Bed & Breakfast en kunnen er gezelschappen terecht. Het is dus mogelijk dit historisch erfgoed als gast te beleven en te bezichtigen. Zo ligt in het achterhuis de langste oude leer (houten ladder) van Maas en Waal, 11 meter lang met 44 sporten!