De Koningstraat is aangelegd door Frankische koningen op de resten van oude Romeinse wegen. We hebben het wat de Romeinen betreft dan over de zuidelijke route van de Limes. Deze staat ook op de Peutingerkaart, een kopie van een Romeinse reiskaart uit de derde tot vierde eeuw.

Koningstraat Beuningen
Koningstraat Beuningen op kaart uit Kuypers Gemeenteatlas 1868
Deel van de Peutinger kaart met de Romeinse wegen in België Nederland Frankrijk en Duitsland. Bron: Wikimedia

De Limes was de grensweg die vanuit Roemenië langs de Donau en Rijn naar Noord-Engeland liep. In Nederland loopt die langs de Kromme en Leidse Rijn via Utrecht en Leiden naar Katwijk. In de Romeinse tijd werden aan de zuidelijke route meerdere herenboerderijen of villae rusticae gebouwd. Deze waren nodig voor de voeding van het leger, maar ook voor de regionale markten. In de zesde en zevende eeuw, tijdens de oorlogen tegen de Friezen, was deze zuidelijke route voor de Frankische koningen van belang. Het verbond namelijk twee voor hen belangrijke steden: Nijmegen en Utrecht. Karel de Grote bouwde in Nijmegen een versterking: het Valkhof.

Verbinding tussen buurtschappen

Vanaf Ewijk, dan zijn we al op het grondgebied van het huidige Beuningen, loopt de Koningstraat door buitenwijken en de kern van Beuningen. Ook hier is er weer sprake van dat er stukken van de oude Romeinse weg gebruikt zijn. Kenmerkend is de vrij scherpe bocht langs de Beuningse kerk, waarna de weg vervolgt over de Van Heemstraweg in Weurt en via de Weurtseweg in Nijmegen langs de Waalhaven het centrum van Nijmegen bereikt. Beuningen heeft wat zijn ontwikkeling betreft veel aan deze weg te danken. De weg verbond de verschillende wat hoog liggende buurtschappen waaruit Beuningen is ontstaan. Bonigge, waar de gemeente uiteindelijk naar genoemd werd, was daar één van.

Wil je de Peutingerkaart bekijken? Klik hier.

Op resten van de zuidelijke Limes-route