De Ambtshuisstraat is een bijzondere straat. Niet alleen door het ambtshuis, maar ook door het eerste officiële Drutense postkantoor links ernaast en de paviljoens van Boldershof er tegenover. Het is 1758 als het bestuur van het Ambt van Maas en Waal de herenboerderij van joffer Anna Maria van Wanrooij koopt om vandaaruit de streek te besturen en recht te spreken.

Oude ansicht van het Ambtshuis in Druten
©Cor van den Heuvel 
bron: www.mijngelderland.nl
Ambtshuis. Foto Hans Barten

De herenboerderij wordt het ambtshuis. Vanzelfsprekend moet het huis flink worden verbouwd voordat het naar de zin van de jonkers geschikt is voor hun belangrijke taken. Er komen kamers waar de heren kunnen logeren, er komt een vierschaar om recht te spreken en er komt een herbergier om het de hoogedelen naar de zin te maken. Zevenduizend gulden heeft de verbouwing gekost, maar dan heb je ook wat. Een waardig onderkomen waar gewichtige zaken worden besproken, terwijl er kan worden gegeten, gedronken en geslapen en waar de overtreders van de wet worden berecht en opgesloten. Joffer Van Wanrooij gaat aan de overkant op Boldershof wonen.

Bestuurlijk hart

Voortaan is de kleinste heerlijkheid van de streek, wél het bestuurlijke hart. Dat trekt advocaten, notarissen en doktoren naar Druten. De notabelen hebben immers geld. In het ambtshuis zetelen de vredesrechter, het polderbestuur en in een achterkamertje de burgemeester. In 1841 wordt het gebouw grondig aangepakt, maar haar huidige uiterlijk krijgt het Ambtshuis pas in 1920. In het huis is de aloude vierschaar nog aanwezig, net als de negentiende-eeuwse beelden die zijn gemaakt door Johann Martijn Rieff, gevlucht uit Tirol. Bekend is de beeldengroep: Interamnestuta, Tussen de stromen veilig.

Geen ambtshuis meer

Inmiddels is de vredesrechter allang kantonrechter geworden, maar in 1933 verdwijnt ook dat gerecht uit Druten. Het gebouw wordt gemeentehuis. Na veel gesteggel, waarbij zelfs sloop is overwogen, wordt het Ambtshuis 'Vormingsinstituut Maas en Waal'. Het college van B en W en de ambtenaren betrekken in 1969 een nieuw, modern gemeentehuis aan de Heuvel. Sinds enige jaren is het oude gebouw in particuliere handen en is er een kinderdagverblijf in gevestigd.