Het onderwijs in Well in de Bommelerwaard heeft altijd een de bredere betekenis voor het dorp gehad.

Well (rechts) vanaf de dijk bij Ammerzoden
Een schoolfoto van een klas in Well

De schoolinspecties van 1830 en 1840 brachten veel teweeg in het dorp en leidden uiteindelijk tot de oprichting van een bijzondere school, naast de reeds bestaande openbare school. Vanaf 1869 werd drinkwater via waterpompen bij de Wellse school naar boven gehaald, ook de rest van de Wellse bevolking kon hiervan profiteren.

Opmerkelijke regels

De gemeente was verantwoordelijk voor de instandhouding van het onderwijs. Dat kostte haar tussen 1860 en 1900 meer dan dertig procent van de totale uitgaven! Vanaf 1892 werden er wegens gebrek aan interesse geen gymnastieklessen meer gegeven, men zag er het nut niet van in. In 1901 werd de schoolplicht ingevoerd, tot verdriet van velen omdat hierdoor met name de inzet van tien- tot twaalfjarigen op het land werd gemist. In 1918 ontstonden vanuit de pastorie plannen om het onderwijs aan de Wellse kinderen een christelijke inhoud te geven. In 1918 groeide dit initiatief uit tot een volwaardige lagere school.