Sint Walrick en de koortsboom

Sint Walrick en de koortsboom

De heilige van Overasselt

In Overasselt in de gemeente Heumen in het Land van Maas en Waal vind je een kapelruïne die gewijd is aan Sint Walrick. De plek is een bedevaartsoord. Walrick is de Germaanse naam voor de Franse heilige Saint Valéry. Deze heilige leefde rond de zevende eeuw en trok al predikend door het land. Daar gaan ook enkele legenden over: hij wekte een opgehangen crimineel weer tot leven en kon mensen genezen van ziektes en van de koorts. Bij de kapel hangen mensen nu nog lapjes in de boom om van een ziekte te genezen.

Koortsboom

Over de koortsboom is er de volgende legende. Roverhoofdman Walrick uit Overasselt, de aanvoerder van de benden van de Hoemannen (Heumen) nam per ongeluk de grote prediker Willibrord gevangen. Willibrord overtuigde Walrick ervan zich te bekeren tot het christendom, maar dan moest hij wel Walrick’s dochter Berthrada genezen van de koorts. Zij moest haar haarband in een eik hangen en zij genas na gebeden van Willibrord. Helaas wilden de andere Hoemannen Walrick en Bertrhada niet meer volgen nu zij christenen waren. Zij staken de woning van Walrick in brand. Walrick en zijn dochter kwamen om en stierven als martelaren.

sint walrick overasselt

Bedevaart en spiritualiteit

Eeuwenlang waren er bedevaarten naar Overasselt, ter ere van Sint Walrick en Willibrord. De laatste bedevaart was in 1950. Al zeker twee eeuwen hangen bezoekers lapjes in de koortsboom. Niet alleen tegen fysieke kwalen en koorts, maar ook om niet te prooi te vallen aan examenkoorts.

Kapel

In 777 was Karel de Grote in Nijmegen. Hij werd ziek. Hij hoorde van de koortsboom in Overasselt en ging daarheen. Hij deed de benodigde gebeden en hing een lint in de eik. Karel de Grote genas. Uit dankbaarheid liet hij op de plek bij de koortsboom een kapel bouwen ter ere van Walrick en Willibrord. Harde bewijzen zijn hier niet van. De huidige ruïne is van een kapel die pas in de vijftiende eeuw gebouwd werd.

De ruïne

De ruïne van de kapel en de koortsboom staan aan de St Walrickweg vlak bij de Heideweg in Overasselt. De ruïne is eigendom van de stichting Baet en Borgh . Deze stichting heeft de ruïne gerestaureerd naar de situatie van 1904. Elk jaar vinden bij de ruïne concerten plaats. ‘Monniken’ van het koor Schola cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen zingen als de lente begint middeleeuwse gregoriaanse liederen ter ere van de heilige Valéry of Walrick. Ook zingen zij psalmen ter ere van Willibrord en Karel de Grote.