10 Mei 1940 was voor het dorp Niftrik, in de gemeente Wijchen, een noodlottige dag. Het Nederlandse leger besloot alle gebouwen die boven de dijk uitstaken, in brand te steken. Als gevolg van deze beslissing ging onder meer de kerk van Niftrik verloren. In totaal ging ongeveer een derde van het dorp in vlammen op.

Schets Niftrik © PD/Regionaal Archief Nijmegen
Neogotische kerk Nitrik (1891-1940)

Het waarom

Het leger wilde voorkomen dat de Duitsers vanaf de daken van de hoger gelegen gebouwen Ravenstein zouden kunnen beschieten. De Duitsers rukten immers snel op. Hierom viel de beslissing alle boven de dijk uitstekende gebouwen in brand te steken. Als gevolg hiervan werden tachtig inwoners dakloos en liep de kerk grote schade op. Het katholieke dagblad ‘De Tijd’ van 9 juni 1940 omschrijft de schade als volgt: ‘’Zoo werden kerk, pastorie en school, en verder een groot aantal landbouwerswoningen, waaronder eenige kapitale boerderijen, door het vuur vernield.’’

Wederopbouw

Er werd in 1941 al begonnen met het bouwen van een nieuwe kerk in Niftrik. Zowel de kerk als het nieuwe dorpscentrum werd na de oorlog gebouwd in de Delftse schoolstijl. Deze gebouwen waren van baksteen en omlijst met natuurstenen. De nieuwe kerk werd gewijd aan Sint Damianus.

Verder lezen:

Brand in het dorp Niftrik