De verzameling van het Driels museum richt zich in de eerste plaats op de economische bedrijvigheid binnen de dorpen uit de "oude" gemeente Maasdriel te weten Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem in de laatste honderd jaar.

Driels Museum

Daarnaast zijn er verzamelingen die gewijd zijn aan het dagelijkse leven in die tijd en aan de periode tijdens en vlak na de tweede wereldoorlog. Een aparte collectie bestaat uit fossielen die verkregen zijn uit de in de jaren zestig uitgevoerde zandwinningswerkzaamheden in de uiterwaarden van Maasdriel. Tot de kerncollectie worden gerekend: de bouwfragmenten van de oude kerk, de gereedschappen, werktuigen en producten van de plaatselijke industrie (mandenmakerij, steenfabricage) en de boerenwagens en karren.