Hervormde kerk Maasbommel aan noord-oostzijde. Foto: Gerard Kouwenberg, 2014

Na de overdracht van de middeleeuwse kerk aan de katholieken hebben de hervormden van 1800 tot 1842 gebruikgemaakt van een kerkruimte aan de Raadhuisdijk. Op 27 september 1841 is door de Minister van Staat machtiging verleend tot de bouw van een nieuwe kerk.

Deze zou in hoofdzaak moeten worden bekostigd uit een rijkssubsidie van 1000 gulden,de opbrengst van de afbraak van de oude kerk en een bijpassing uit eigen fondsen en schenkingen. De start van de bouw vond plaats op 3 mei 1842. De voormalige Hervormde kerk staat aan de Raadhuisdijk nr.23. Het gebouw is eigendom van de Evangelische Kringgemeente Maas en Waal, maar is niet meer voor de eredienst in gebruik.

Bouwgeschiedenis

De kerk is een zaalgebouw van drie traveeën lengte en een driezijdige sluiting. De kerk is opgetrokken uit baksteen, deels oud materiaal, dat echter door een huid van 'beste boerengrauwe mopsteen' is bekleed. Achter de topgevel staat een dakruiter, met leien gedekt en voorzien van een kruis met windhaan en pijlen. De ingang heeft een houten deuromlijsting met een hoofdgestel. Het kerkdak is belegd met gesmoorde pannen.

Samensteller tekst: Toon Banken

Bron van de tekst: A.G. Schulte, Het Land van Maas en Waal, Monumenten van geschiedenis en kunst, Den Haag/Zeist, 1986.

Voormalige Hervormde Kerk Maasbommel