Dijken en kaden bepaalden en bepalen in hoge mate de bewoonbaarheid van het rivierengebied. In de gemeente Wijchen vind je dijken en kaden uit verschillende fasen. De oudste zijn de zijkades.

Kade Ruffelseweg © In de ban van Maas en Waal Driessen en Van de Ven 2004
Ruffelsdijk na aanleg A50
Ruffelsdijk voor aanleg A50

Een zijkade of dwarsdijk ligt niet langs een rivier maar min of meer loodrecht erop. De kades sloten aan op de rivierduinen (van Heumen tot Horssen). Het water stroomde als een soort 'overlaat' achter de bekade gebieden door, om tussen de kleine dorpspolders door weer naar de rivier te stromen (zie afbeelding). Ze beschermden het gebied stroomafwaarts van de kade waardoor de kans op wateroverlast afnam. Voor het bovenstrooms gelegen gebied werden de problemen vaak juist groter omdat het water minder ruimte had om weg te stromen. Na het sluiten van de ringdijk langs Maas en Waal kwamen veel kaden (deels) binnendijks te liggen.

Ruffelseweg

Een van de zijkades ligt vanaf het gehucht Lienden naar Leur. Het huidige tracé bestaat uit de wegen Ruffelseweg - De Bankhoeve - Ruffelsdijk. Bij de aanleg van de A50 is het deel ter hoogte van knooppunt Bankhoef verdwenen.

Kade Ruffelseweg, een van de oudste zijkades van het rivierengebied