H. Servatiuskerk te Appeltern vanaf zuid-oostzijde. © Gerard Kouwenberg, 2014

De oude Rooms-Katholieke Kerk in Appeltern, gebouwd volgens de eerste schriftelijke vermelding in 1134 of eerder, kent een stormachtige geschiedenis waarbij meermaals wapens tussen katholieken en hervormden gebruikt werden om de kerk in handen te krijgen of te behouden.

Na het sluiten van het Twaalfjarig Bestand in 1609 waren de overwegend katholiek gebleven dorpsbewoners voor het waarnemen van hun kerkelijke plichten aangewezen op het Franciscanenklooster te Megen. De katholieke kerk werd in bezit genomen door de hervormden.

Ruzies om de oude kerk

In 1672 kregen de katholieken voor slechts twee jaren, met behulp van de Franse bezettingstroepen, de kerk weer in handen. In 1674 namen de hervormden de kerk weer in bezit. In 1800 kwam de kerk weer in katholieke handen maar dat duurde niet lang. In 1813 maakten de hervormden gewapenderhand zich meester van de oude kerk zonder dat zij daartoe gerechtigd waren.

Nieuwe kerk

Om een eind te maken aan de vele ruzies om de oude kerk, bouwden de katholieken met behulp van een subsidie van 4850 gulden van Koning Willem I, in het jaar 1828 een eenvoudig Waterstaatskerkje. Rond 1906 voldeed deze Waterstaatskerk niet meer aan de gestelde eisen en werd de huidige R.K. Kerk gebouwd aan Maasdijk nr.24. Deze kerk is een aan de Heilige Servatius toegewijd, neogotisch gebouw, opgetrokken in 1906-1907 naar ontwerp en onder leiding van architect C. Franssen. De kerk bestaat uit een driebeukig, basilicaal schip van vijf traveeën, met recht afgesloten zijbeuken en een koorpartij.

Samensteller tekst: Toon Banken

Bron van de tekst: A.G. Schulte, Het Land van Maas en Waal, Monumenten van geschiedenis en kunst, Den Haag/Zeist, 1986.