H. Donatus Kerk te Altforst vanaf de zuidzijde. Foto: Gerard Kouwenberg, 2014

Toen de middeleeuwse rooms-katholieke parochiekerk kort na 1609 aan de katholieken was ontnomen door de hervormden, namen de katholieken hun toevlucht tot het Franciscanenklooster te Megen. In 1796 werd in Altforst door pastoor J.H. van Horenbeek een schuurkerk gebouwd. Deze schuurkerk heeft op de plek gestaan van de huidige rooms-katholieke pastorie aan Kerkstraat 10.

In 1833 werd de schuurkerk vervangen door een Waterstaatskerk. In 1890-1891 werd de Waterstaatskerk vervangen door de huidige H. Donatus Kerk aan Kerkstraat 8.

Bouwhistorie

De kerk is een eenbeukig gebouw met toren, gebouwd in 1890-1891 naar ontwerp van architect J. Kayser in neoromaanse stijl. En bestaat uit een schip van vier traveeën, inwendig gemeten 18 x 9,30 m, een vierkante koortravee van 5 m breedte, die wordt afgesloten door een halfronde absis en een toren, geflankeerd door een doopkapel en een bergruimte. Kerk en toren zijn opgetrokken in donkerrode baksteen met gebruikmaking van natuursteen voor cordonlijsten, afzaten, kraagsteentjes onder de boogfriezen en vensterbanken. Kerk en toren zijn gedekt met leien.

Samensteller tekst: Toon Banken

Bron van de tekst: A.G. Schulte, Het Land van Maas en Waal, Monumenten van geschiedenis en kunst, Den Haag/Zeist, 1986.

Rooms-katholieke kerk in Altforst, toegewijd aan de Heilige Donatus