Aan de noordzijde van de Raadhuisdijk, even ten westen van de Hervormde kerk, stond tot in het begin van de achttiende eeuw het Hof, ook wel Hof te Maasbommel, het Hoge huis of Hofstad van Maasbommel genaamd. De standplaats is op kaartmateriaal tot in de twintigste eeuw goed herkenbaar aan de door een gracht omgeven, cirkelvormige standplaats.

Boerderij 't Hof te Maasbommel
Oud artikel over de boerderij 't Hof
Oud artikel over de boerderij
Topografische kaart Maasbommel

Dit voornaamste huis van Maasbommel was het oude Hof waar de heer van de heerlijkheid verblijf hield. In 1403 was Rutger van Bommel door belening heer van 'die hoffstadt tot Bommel met 8 mergen lants daer sij inne gelegen is…..' benevens een dertig morgen (oude Europese oppervlaktemaat) land aan waarden, beemden en kampen, de windmolen en het veer. In 1734 is de heerlijkheid door Otto Roeleman Frederik graaf van Bylandt gekocht.

Brand

Het Hof dat gezien de cirkelvormige omgrachting wellicht van middeleeuwse origine is, werd door de Fransen op 1 mei 1676 in brand gestoken. Nadien was er weinig van het huis over, dat 'tot in de grond verbrand was'. Na het wegruimen van de resten heeft men ter plaatse een klein huis gebouwd, dat te midden van geboomte op een vijf bunder groot terrein stond. Dit huis werd in de tweede helft van de negentiende eeuw bewoond door de weduwe A.W. Loderus.

Boerderij 't Hof

Aan het einde van de negentiende eeuw werd door de toenmalige eigenaar, Frans Willem baron van Randwijck, het gebouw en de omgeving hersteld en ingericht tot flinke boerderij.

Samensteller tekst: Toon Banken

Bron van de tekst en de pentekeningen: A.G. Schulte, Het Land van Maas en Waal, Monumenten van geschiedenis en kunst, Den Haag/Zeist, 1986.