Vanaf oktober 2014 heeft de werkgroep Archeologie van het Erfgoed Platform Heumen zich beziggehouden met de vondstverwerking van materiaal uit kasteel Heumen. Dit materiaal, opgegraven tussen 4 februari en 15 maart 1980 door de toenmalige ROB, heeft jaren onaangeroerd in het gemeentehuis van Heumen gestaan.

Leisteen met een ingekraste tekening van een kind, in 1980 gevonden bij het archeologisch onderzoek van kasteel Heumen © Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam
©Stephan Weiß-König 
bron: www.mijngelderland.nl

Vrijwilligers

In 1991 is het overgedragen aan het Provinciaal Bodemdepot van Gelderland. Onder leiding van M. Magnée-Nentjes werkte de werkgroep Archeologie aan de ontsluiting van dit zo lang verwaarloosde materiaal. Met behulp van de vrijwilligers is het aardewerk, glas en bouwmateriaal gescheiden van het metaal, waarna het is gewassen, geteld en in een digitale database ingevoerd. Voor schoonmaak en stabilisatie van het metaal was helaas geen budget beschikbaar.

Gerestaureerd en gedateerd

Na de digitalisering is er een doorsnee van het materiaal samengesteld, met als doel dit in een later stadium tentoon te stellen. Dit uitgezochte materiaal wordt wel zoveel mogelijk gerestaureerd en waar mogelijk gedateerd. Het project van de werkgroep Archeologie loopt in 2015 door.

Dit verhaal is afkomstig uit de Gelderse Archeologische Kroniek 2015.