In de Ambtshuisstraat in Druten staan de oude paviljoens van Boldershof. In 1903 kopen de Franse zusters Filles de la Sagesse (dochters der Wijsheid) de villa Boldershof van de weduwe van dokter Sauter.

Oude ansicht Boldershof Druten. Bron: www.canonsociaalwerk.eu
©Cor van den Heuvel 
bron: www.mijngelderland.nl

Ze hebben toestemming van de Bossche bisschop om zich in zijn bisdom te vestigen om er te werken ter meerdere eer en glorie van God. Werken die ze in Frankrijk niet mochten doen. Ze aanvaarden elk nederig werk en leven van de tuin en liefdesgaven.

Idiote meisjes

Als de Haagse Gertrud bij ze komt wonen, hebben de zusters hun bestemming gevonden. Boldershof wordt een instelling ter verzorging van 'idiote meisjes', zoals dat toen heette. De zusters krijgen zo veel meisjes te verzorgen dat al in 1907 een nieuw en groot paviljoen moet worden gebouwd. Na wat strubbelingen wordt architect Eduard Cuypers, een neef van de grote Pierre Cuypers uit Roermond, aangetrokken.

Instelling met eigen energie

Boldershof, oorspronkelijk een boerenhoeve uit de veertiende eeuw, groeit en bloeit en in 1915 wordt een tweede paviljoen gebouwd. Tussen de beide paviljoens verrijst de kapel, zodat de nonnen en hun meisjes niet meer in processie naar de parochiekerk hoeven. De instelling krijgt zelfs al elektriciteit, opgewekt door een eigen centrale. Zo hebben ze centrale verwarming, warm en koud water. Een wonder voor het Druten van 1915. Een keer in de week kwamen de notabelen van het dorp om zich te wassen in een heus bad met warm en koud water. De zusters krijgen een eigen bakkerij, wasserij en ze telen hun eigen groenten en fruit, mesten hun eigen varken. De instelling blijft groeien en er moet veel bijgebouwd worden. Er komen een eigen ziekenhuis en school. De tijd van de Tweede Wereldoorlog is een moeilijke tijd, want kinderen en zusters moeten twee keer vluchten.

Verouderd en verbouwd

Boldershof wordt na 1945 een gerenommeerde instelling. Maar de woelige jaren zestig en zeventig laten de instelling niet onberoerd. Wezenlijk andere opvattingen over de zorg aan de geestelijk beperkte medemensen leidt tot strijd, maar nieuwe onderkomens worden huiselijk en bewoners verhuizen naar huizen in een gewone wijk. Als de Filles de la Sagesse in 1986 Druten verlaten, nemen leken het werk over. De oude paviljoens lijken verouderd en overbodig. In die tijd valt dan het woord sloop al gauw. Gelukkig kwamen de ter zake bevoegde autoriteiten tot het besef dat sloop buitengewoon zonde zou zijn. De oude paviljoens worden verbouwd tot woningen net als de bakkerij en wasserij en ook de rectorwoning en het zusterklooster blijven gespaard.

Bekijk ook de Route op mijnGelderland van Monumenten Druten.

Boldershof, instelling ter verzorging door Franse zusters