Wanneer de naam De Olden Tempel is ontstaan is niet zeker. Op de plek van het huidige huis hebben in de loop van de eeuwen verschillende huizen gestaan. Het moet allemaal zijn begonnen met een omgrachte versterkte boerderij van de Orde van de Tempeliers.

Olden Tempel Beuningen
Olden Tempel Beuningen nu

Opgericht om pelgrims op de kruistochten naar het Heilige Land te beschermen, breidden de Tempeliers hun activiteiten over West-Europa steeds verder uit. Om pelgrims op de oude pelgrimsroute van Maastricht naar Utrecht - die dwars door het waterrijke gebied tussen Maas en Waal liep - te begeleiden, bouwden ze ook daar versterkte boerderijen.

Vrijdag de dertiende

De reden waarom vrijdag de dertiende zo'n angstaanjagende datum is, heeft alles te maken met vrijdag 13 oktober 1307. Toen werd de Orde van de Tempeliers als een donderslag bij heldere hemel door koning Philips IV van Frankrijk en door de paus opgeheven. De orde was in hun ogen te veel een staat in de staat geworden. Vele ridders werden gevangen genomen en gedood. Om zijn eigen oorlogen te kunnen voeren, eigende de koning zich al hun bezittingen in Frankrijk toe. Dit feit - de Orde van de Tempeliers was onder de mensen populair - maakte zo'n diepe indruk dat het nog lang schrik bleef aanjagen.

Edelmanshuis

Het tegenwoordige huis is een overblijfsel van het in 1732 door Cornelis Pronk geschetste edelmanshuis, dat waarschijnlijk al gebouwd werd in de zestiende eeuw. Het werd steeds verder uitgebouwd. Hoewel de oorspronkelijke ingangspartij weg is, heeft het huidige huis met de bordesstoep met dubbele trap naar de hoofdingang nog steeds enige allure. Van de bewoners van het adellijke huis zijn een aantal namen bekend. In de zestiende eeuw zijn dat onder andere Gairdt Bairdt en zijn vrouw Anna van Ewyck. In de negentiende eeuw woonde er zeer lang de familie Van het Lindenhoud. Van deze familie bevindt zich achter het huis een grafkamer of mausoleum uit 1861, nu onderdeel van een gemeentelijk parkje.

Niet passeren op vrijdag de dertiende...