Dit monument was oorspronkelijk een kleine hallehuisboerderij met een middenlangsdeel evenwijdig aan de dijk ernaast. Het bedrijfsgedeelte is verbouwd tot woongedeelte.

De dijkboerderij vanaf de Kweldam. © Hans Barten
De nu vrijstaande dijkboerderij. © Hans Barten

Woongedeelte

Het boerderijtje heeft een zadeldak met wolfseinden. Bij het oorspronkelijke woongedeelte aan de rechterzijde is het dak enigszins opgewipt. Boven de deel is het dak gedekt met riet en boven de zijbeuken met rode muldenpannen. In de voorgevel zitten rechts van de voordeur met levensboom twee vensters van ongelijke grootte met schuiframen en opgeklampte luiken. Links van de voordeur bevond zich de geut (bijkeuken). Hier zit een kleiner raam, ook met venster. Op de voormalige zaadzolder bevindt zich een tweetal kleine venstertjes. In de achtergevel zit een recht afgesloten deeldeur, met boven de ankerbalk een met verticale delen dichtgezette overkraging.

Kweldam

Oorspronkelijk lag het boerderijtje pal aan de voet van de dijk, op de smalle strook tussen dijk en kweldam. Op dergelijke gemeenschappelijke grondpercelen konden vaak bescheiden woningen worden gebouwd. De kweldam was en is nodig om het water tegen te houden dat bij een hoge rivierstand onder de dijk doorsijpelt.

Verlegging dijk

Bij de dijkverzwaring aan het eind van de vorige eeuw is de dijk hier niet alleen verzwaard maar ook verlegd, waardoor het pand behouden bleef en zelfs vrij kwam te liggen. Al eerder was de kweldam op dit punt rechtgetrokken en van voetpad en vroeger kerkpad veranderd in een verbindingsweg tussen Afferden en Deest. Tot halverwege de vorige eeuw maakte de Kweldam, waarvan de functie van de dam als straatnaam behouden bleef, op dit punt twee opeenvolgende naast elkaar liggende haakse bochten. Het huis lag toen in het regelmatig natte kwelgebied. Aan de drogere overkant van de Kweldam lag de kleine bedrijfsschuur.

Het pand is niet toegankelijk voor publiek.