Het Erfgoedplatform is een vereniging die sinds 2010 actief is in de gemeente Heumen met zijn dorpskernen Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt.

Erfgoedplatform Gemeente Heumen

Bij het platform hebben zich meer dan 10 instellingen aangesloten die zich, elk met een eigen invalshoek, bezighouden met het behoud en de promotie van het erfgoed binnen de gemeente.

Daarnaast zijn binnen het platform een zestal werkgroepen actief die zich specifiek richten op archeologische zaken, karakteristieke panden, molens, groen erfgoed, woord en beeld, open monumentendag en de canon van de gemeente Heumen.

Het Erfgoedplatform is de officiële gesprekspartner van de gemeente Heumen op het terrein van alle zaken die het erfgoed betreffen.

In 2016 is gestart met het uitgeven van de Erfgoedreeks. In deze serie zijn inmiddels drie boeken verschenen, over het veer van Grave naar Nederasselt, het verdwenen kasteel Heumen en de canon van de gemeente Heumen.

Erfgoedplatform Gemeente Heumen