Voormalige proosdij, hoeve Munnickenwoerd vanaf de oostzijde. Foto: Gerard Kouwenberg, 2014

Aan de Woerdsestraat nr. 34 in Altforst staat de hoeve Munnickenwoerd. Deze staat ongeveer op de plek van een proosdij die in 1134 door Bescela van Zumeren, echtgenote van ridder Fulco van de abdij van Berne, gesticht werd. De proosdij werd bewoond door Norbertinessen. Oorspronkelijk was het dus een vrouwenklooster voor ongeveer zeventig religieuze adellijke jonkvrouwen.

In 1570 gaf de Paus door middel van een Pauselijke Bul te kennen dat de proosdij Munnickenwoerd door de abdij van Berne gehandhaafd diende te worden. In 1648 werd de abdij opgeheven en daarna is zo goed als alles verloren gegaan.

Nu een hoeve

Van het middeleeuwse proosdijcomplex zijn bij de bouw van de huidige hoeve Munnickenwoerd slechts weinig sporen overgebleven. Deze hoeve stamt in haar oudste onderdelen uit de tweede helft van de zeventiende eeuw. Het hoofdgebouw, een markante T-boerderij, vertoont in plattegrond en opstand een gefaseerde opbouw, waaruit een bouwgeschiedenis van drie eeuwen is te destilleren.

Samensteller tekst: Toon Banken

Bron van de tekst: A.G. Schulte, Het Land van Maas en Waal, Monumenten van geschiedenis en kunst, Den Haag/Zeist, 1986.

Voormalige Proosdij van de Norbertinessen