Het Erfgoedstudiehuis verdiept zich in de cultuurhistorie van het Land van Maas en Waal en Westelijk Rijk van Nijmegen. Het brengt de resultaten daarvan jaarlijks via exposities en publicaties naar buiten. Het coördineert het erfgoedoverleg tussen de erfgoedinstellingen in het gebied.

Erfgoedstudiehuis Land van Heerlijkheden
Kasteel Doddendaal te Ewijk

Onderzoek en projecten vanaf 2010: aanvankelijk georganiseerd vanuit het Bezoekerscentrum te Leur nu Kasteel Hernen werden en worden jaarlijks rond verschillende thema’s exposities opgezet en onderzoeksresultaten vervat in een publicatie. Extra-activiteiten zijn : lezingen, wandel-fiets- en bustochten. De thema’s die tot nu aan de orde waren : De betekenis van de Cisterciënzers voor het gebied, de Geschiedenis van de Landbouw en boerderijen, de Geschiedenis van de waterbeheersing c.q. molens , de Geloofsgeschiedenis c.q.gebouwen en de Geschiedenis van veranderende machtsverhoudingen c.q. kastelen.


Tevens komen op initiatief van Erfgoedstudiehuis ca. 15 erfgoedinstellingen sinds 2010 tweemaal per jaar bijeen om elkaar te stimuleren in het verder cultuurhistorisch toegankelijk maken van het gebied. Dat houdt in: het elkaar ondersteunen in of samenwerken op het vlak van onderzoek en publiekgerichte projecten. Dit heeft geleid tot :
Project QR-code : in het kader van het Project Spannende Geschiedenis van de RBTKan in samenwerking met de vier betrokken Gemeenten. Het Erfgoedstudie- huis heeft in samenwerking met de erfgoedinstellingen 125 cultuurhistorische locaties in het Land van Maas en Waal en Westelijk Rijk van Nijmegen geselec- teerd. Het Erfgoedstudiehuis werd tevens gevraagd om de uitkomsten te bundelen. Zie ook Verhaal tussen Maas en Waal.