Kasteel Batenburg. Bron: Gelders Archief via Wikimedia commons

De stichting Batenburgs Erfgoed werd statutair opgericht op 10 april 2000. Als plaatselijke werkgroep van de Historische Vereniging Tweestromenland waren wij toen al twee jaar actief. Hoewel dus zelfstandig zijn wij ook blijven functioneren als een werkgroep van de Historische Vereniging.

De stichting heeft ten doel: het onderzoeken, bewaren, behouden, onderhouden, verzamelen en stimuleren van cultuuruitingen die verband houden met of afkomstig zijn uit Batenburg dan wel afkomstig zijn van bewoners of gewezen bewoners van Batenburg.
Zij tracht haar doel te bereiken door al dan niet in samenwerking met de Historische Vereniging Tweestromenland het doen van onderzoek, het organiseren van symposia en tentoonstellingen, het aankopen van cultuurgoederen en het organiseren van activiteiten die met voornoemd doel verband houden.

Activiteiten

Als belangrijkste wapenfeiten kunnen we hier noemen:

- het organiseren van een cultuurdag op de ruïne van Batenburg;
- het maken van een tentoonstelling over de geschiedenis van Batenburg in de N.H.Kerk te Batenburg;
- het plaatsen van schilden aan de huizen met naamgeving en een summiere historische en bouwkundige beschrijving;
- het maken van een wandelroute door Batenburg en daarmee samenhangend het uitgeven van een folder met teksten over de geschiedenis en de bezienswaardigheden van onze oude stad;
- het (laten) maken en plaatsen van replica's van de kanonnen die tot 1702 op de burcht stonden en nu in het bezit zijn van de Vorsten van Bentheim;
- het in overleg met de Gemeente laten plaatsen van voor Batenburg passende straatlantaarns;
- het plaatsen van een ooievaarsnest nabij de ruïne;
- het oprichten van een oorlogsmonument;
- Het organiseren van een openluchtexpositie van foto's over "Leven met de Maas".

Plannen

De stichting heeft een project afgerond van het verzamelen van verhalen van oude Batenburgers. Daarnaast is men bezig met het digitaal toegankelijk maken van de geschiedenis van Batenburg. Ook is er het plan een info-tafel met maquette te maken die op een centrale plek in Batenburg komt te staan.