Aan de rivierzijde van de Waalbandijk, aan het einde van de Klapstraat, staat sinds de middeleeuwen in de berm van de dijk het Steenen Kruis. In dit verweerde en geschonden hardstenen kruis waren ooit drie kelken gebeiteld. Nog steeds is aan de achterzijde een kelk zichtbaar. Dit zou kunnen duiden op een gedenkteken voor een priester.

Het Steenen Kruis langs de route © Hans Barten
Het Steenen Kruis © Hans Barten

Gevecht

Daags voor kerstmis 1542 trachtte hij twee strijdende edelen te scheiden. Ze gingen elkaar met de degen te lijf. Hij vermaande hen de heilige kerstnacht niet door bloedvergieten te ontheiligen. Verblind door woede gingen zij niet in op zijn verzoek, waarop de Megense pater zich tussen de vechtenden wierp en daardoor zelf dodelijk werd getroffen. Het verhaal gaat dat beide ridders intraden in een klooster om voor hun zware vergrijp te boeten.

Berm

Het Steenen Kruis heeft in de loop der eeuwen bij alle dijkverzwaringen het plaatsje in de berm behouden. Volgens de overlevering is het kruis door de inwoners van Afferden geplaatst als zogenaamd moordkruis ter nagedachtenis aan de Franciscaner pater Fidelis. De pater werd hier gedood.

Eeuwen doorstaan

Deze geschiedenis heeft als vroom kerstverhaal de eeuwen doorstaan. Het kruis zelf had daar meer moeite mee: het is gescheurd en in tweeën gebroken. Met ijzeren beugels is het weer in elkaar gezet. Het Steenen Kruis wordt niet beschouwd als een religieus monument, maar is voor plaatsbepaling een markant punt.