In Wamel vindt men de meest historisch interessante bebouwing aan de Dorpsstraat en de uitlopers daarvan aan de Kerkstraat en de Waalbandijk. In de Dorpsstraat, de hoofdas van het dorp, ziet men een duidelijke verdichting, die teruggaat tot het laatmiddeleeuwse dorpsbeeld. In de huidige verschijningsvorm zijn de meeste, huizen en boerderijen negentiende-eeuws met veelal een oudere kern of voorganger.

Achterzijde van de statige woonboerderij Dorpsstraat 84-86 Wamel © Gerard Kouwenberg, 2014
Voorkant van de woning is de zuidzijde © Gerard Kouwenberg, 2014

Het feit, dat de ontwikkeling in Wamel door het veercontact met Tiel is gestimuleerd, laat zich aflezen uit de bebouwing in de dorpskom, waar diverse huizen vergroot, verhoogd en gemoderniseerd zijn. Er zijn te veel historisch interessante boerderijen en woonhuizen in Wamel om in dit beknopt overzicht te beschrijven. Laten wij ons daarom beperken tot één boerderij.

Statige woonboerderij

Dorpsstraat nr. 84-86 is een statige boerderij met T-vormig grondplan en het dwarshuis met verdieping met pannen belegd schilddak aan de straat. Beganegronds heeft het T-vensters met luiken in de asymmetrische gevel. Op de verdieping zijn vierruits schuifvensters. De deur heeft houten omlijsting met consoles en kroonlijst.

Samensteller tekst: Toon Banken

Bronnen van de tekst:

  • A.G. Schulte, Het Land van Maas en Waal, Monumenten van geschiedenis en kunst, Den Haag/Zeist, 1986.
  • Frans van Oijen en Wil van Wel, Van Vamele tot Wamel, Stichting Historie Wamel

Historische bebouwing in de Dorpsstraat in Wamel