De Historische Vereniging Tweestromenland is opgericht op 15 mei 1964 en stelt zich ten doel het in zo breed mogelijke kring bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van het Land van Maas en Waal en het westelijk deel van het Rijk van Nijmegen.

Kostuumwerkgroep van Historische Vereniging Tweestromenland in actie © mijnGelderland

Activiteiten Historische Vereniging Tweestromenland

Om deze doelstelling te bereiken zijn meerdere werkgroepen in het leven geroepen die elk hun een eigen deel van de streekgeschiedenis onder hun hoede hebben. Ze verzamelen foto's, houden zich bezig met streekdracht, ontsluiten archieven, doen familieonderzoek , streekliteratuur, bidprentjes of houden zich bezig met de lokale geschiedenis van een dorp. Zo is binnen de vereniging veel expertise aanwezig die we graag delen met de leden en andere belangstellenden.

Documentatiecentrum

De vereniging beschikt over een eigen documentatiecentrum , een schatkamer met streek- en familiegeschiedenis middels de vele naslagwerken. Ook bezit de vereniging een unieke collectie streekdracht en mode.

Ook de website , de nieuwsbrief en het kleurrijke tijdschrift Tweestromenland, Maas en Waals Tijdschrift voor Streekgeschiedenis bieden ongekende historische informatie. Bezoek ook de website van Tweestromenland & het Verhaal tussen Maas en Waal voor veel meer informatie en historische verhalen en beelden uit het gebied.