Na lange tijd in Afferden gekerkt te hebben, werd Deest halverwege de negentiende eeuw een zelfstandig kerkdorp wat met de bouw van een kerk en pastorie werd bezegeld. Naast de kerk, nu ongeveer de zuidhoek Grotestraat/Gravendaal, verrees uiteraard een café, waar de mannen na het lof hun hartverwarmertje achterover sloegen. Dit café was plaatselijk beter bekend als café/bakkerij/boerderij Roelofs.

Rooms-katholieke kerk in het centrum van Deest
©André Janssen 
bron: www.mijngelderland.nl
Klooster in het centrum van Deest
Centrum Deest Grotestraat

Hart van Deest

Aangrenzend stond het zusterklooster met kapel waar de 'ouden van dagen' hun laatste woonplek vonden. Ook de meisjesschool, voor uiteraard uitsluitend katholieke meisjes, kreeg er zijn plek. Hoewel de jongens en de meisjes angstvallig in de scholen apart werden gehouden, was het wel opmerkelijk dat de protestantse meiden, die er bij de nonnen niet inkwamen, bij de jongens op school moesten! Grenzend aan het klooster stonden aan de zijde van de Paulusstraat het Paulusgebouw en het Harmoniegebouw, die samen een groot gebouwencomplex vormden. De (muziek)kiosk kreeg een prominente plek vlak bij het café. De boerderij van Grad Jansen (beter bekend als 'd'n Bekker' ) tegenover het klooster en de zuidelijk van het Paulusgebouw gelegen boerderij de Perenberg van familie van de Donk maakten het plaatje van het hart van Deest compleet.

Bommen

Van half december 1944 tot eind maart 1945 vlogen dagelijks tientallen bommenwerpers over Maas en Waal richting Antwerpen. Binnen een week tijd, op 3 en 8 februari 1945 raakte tot twee maal toe een bom het hart van Deest. De eerste V1 viel in de voorgevel van het klooster waarbij, behalve de pastorie, alle bovengenoemde bebouwing dermate beschadigd werd dat alles gesloopt moest worden. Zeven kloosterzusters, een bejaarde en een moeder met twee kinderen werden gedood. De tweede voltreffer viel recht op het huis direct grenzend aan het rampgebied, de beeldbepalende boerderij van de familie Litjens in de Grotestraat. Huis, schuren en naastgelegen jongensschool werden vernield. Onder de tien doden bevonden zich leden van de familie Litjens en Engelse militairen.

Nieuwe kerk

De huidige kerk is in 1953 in gebruik genomen. Geheel gebouwd van geld van de Deester gemeenschap. Huis aan huis werd binnengegaan om te vragen of een financiële bijdrage er wel aan zat. Om roddel te voorkomen bleef men ook op de plaatsen waar men geen bijdrage kon leveren lang genoeg binnen om geen achterdocht in de buurt te scheppen. De ouderenzorg uit het dorp verdween; het geld bestemd voor herbouw van het klooster werd door de gemeente doorgesluisd naar Druten waar een bejaardenhuis werd gebouwd. Op de plek waar het klooster verdween verrees het dorpshuis.

Ter nagedachtenis aan de Deestenaren die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog staat bij de zuidgevel van de kerk een monument.

In februari 1945 verloor Deest haar hart