Kasteel Ammersoyen heeft het uiterlijk van een typisch middeleeuws kasteel: vier vleugels rond een binnenplein, ronde hoektorens, een gracht en een poortgebouw. Een vierkant kasteel met ronde hoektorens gold als de meest ideale vorm voor een kasteel vanwege de goede verdedigbaarheid. Op diverse afbeeldingen is deze grote, verdedigbare waterburcht voorgesteld.

Kasteel Ammersoyen op een kaart van het rivierengebied, circa 1524 © Stadsarchief Wenen CC-BY

Middeleeuws kasteel

Het middeleeuwse kasteel Ammersoyen is omstreeks 1350 gesticht. Uitzonderlijk is dat het als één geheel is ontworpen en gebouwd. Ten noorden van de hoofdburcht, verrijzen bijgebouwen die samen de zogenoemde voorburcht vormen. De vroegst bekende afbeelding van Ammersoyen is een detail op een getekende kaart van het rivierengebied uit ca. 1524 (Stadsarchief Wenen).

Verwoesting en verandering

Het kasteel heeft diverse malen schade opgelopen. In 1590 wordt Ammersoyen zwaar geteisterd door een grote brand. Een schilderij dat tot 1873 op het kasteel verblijft, toont de ruïne na deze grote brand. In de tweede helft van de zeventiende eeuw wordt het kasteel geheel hersteld en krijgt zijn oorspronkelijke contouren terug. Op het binnenplein komt een bordes en de ramen krijgen kruiskozijnen, dit is te zien op een tekening van de binnenplaats. Overige veranderingen vinden voornamelijk binnen plaats. In de negentiende eeuw functioneert het kasteel als klooster. Er wordt een kapel gebouwd en de gracht wordt gedempt. De Tweede Wereldoorlog maakt onverwacht een einde aan de kloosterperiode. Het kasteel raakt zwaar beschadigd en in 1954 vestigt zich in het gebouw een wasmachinefabriek.

In ere hersteld

Ammersoyen kan in 1957 worden verworven door Geldersche Kasteelen. De restauratie wordt in gang gezet waarbij het middeleeuwse karakter wordt gereconstrueerd. Bouwsporen en oude documentatie vormen de leidraad voor deze herstelwerkzaamheden. Een andere bron is het boek ‘Chronicles of the Castle of Amelroy’ geschreven door John Box. Het is voorzien van beeldmateriaal van het interieur van Ammersoyen in de negentiende eeuw.

Dankzij de aanwezige sporen en het beeldmateriaal is een goed beeld te vormen van het uiterlijk van kasteel Ammersoyen door de eeuwen heen.

 

Kasteel Ammersoyen in beeld