Vergezicht met molen Batenburg. Bron: Wikimedia, RCE

Aan de Molendijk, niet ver van het kasteel staat de korenmolen. Eeuwenlang moesten boeren daar hun graan laten malen.

De huidige standerdmolen uit de achttiende eeuw had een middeleeuwse voorganger. De molen behoorde van oudsher tot de goederen van het nabij gelegen kasteel Batenburg.

Dwangmolen

In 1531 kreeg de heer van Batenburg het recht een windmolen te bouwen. Deze werd op meer dan schootsafstand van de stad geplaatst. Het was een dwangmolen, dat wil zeggen dat de heer van Batenburg de boeren uit Batenburg en omgeving verplichtte hier hun granen te laten malen. Toen het kasteel Batenburg in 1795 door binnentrekkende Franse troepen in brand werd gestoken, zijn betrouwbare bouwgegevens over de molen verloren gegaan. De molen is sinds 1973 in bezit van de Vereniging De Hollandsche Molen in Amsterdam. De molen is in 1913, 1960, 1977 en 1996 gerestaureerd.

Bron: Molens.nl