Bij de oprichting van KNA heette de vereniging gewoon 'Harmonie Overasselt'. Enige tijd later werd de naam gewijzigd in 'Kunst Na Arbeid'.

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Overasselt. © Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Overasselt, cc-by
©Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Overasselt  CC-BY
bron: www.mijngelderland.nl

Van huis uit is KNA geen rooms-katholieke vereniging en heeft daarom niet altijd tijdens vieringen in de Rooms-Katholieke kerk van Overasselt mogen spelen. Ook bij processies gaf dit wel eens problemen. Dat is des te meer opmerkelijk, omdat de geestelijkheid van een parochie vroeger 'geestelijk adviseur' was van alles en iedereen. Pastoor Van Esch moet in de beginjaren van KNA  een adviseur 'met ijzeren vuist' zijn geweest, want hij besliste zelfs over het lidmaatschap van de harmonie. Niettemin mocht de harmonie niet in 'zijn' kerk spelen; KNA had immers het predikaat Katholiek net in haar vaandel staan.

Niet drummen in de kerk

Sinds een aantal decennia is dit veranderd. Maar het duurde toch nog tot de jaren zeventig voordat pastoor Van Thiel de harmonie in de kerk toeliet. De drumband heeft nooit in de kerk gespeeld - beter: heeft er nooit mógen spelen. Waarschijnlijk vond men 'drummen' geen passende muziek in een kerk.

Geen drumband meer

KNA heeft 40 jaar lang een eigen drumband gekend, opgericht in 1950. Deze groep beschikte aanvankelijk over twee diepe en vier kleine trommen en ontwikkelde zich weldra tot een echte drumband. In 1963 werd (na het behalen van een eerste prijs in 1962) de drumband uitgebreid met drie klaroenblazers. Gebrek aan motivatie bij de leden en de wat hortende samenwerking met de harmonie zijn voor de toenmalige instructeur begin 1989 aanleiding geweest om zijn functie neer te leggen. Dat betekende het einde van de drumband, die zowel door de harmonie als de bevolking van Overasselt werd gemist. Een goed functionerende drumband zat er helaas echter niet meer in.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2000 werd een jubileumboek uitgegeven.

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid Overasselt