Protestantse Kerk Appeltern vanaf de noordzijde. Foto: Gerard Kouwenberg, 2014

Deze kerk is ongetwijfeld een van de oudste kerken in het Land van Maas en Waal, wellicht beduidend ouder dan de eerste schriftelijke vermelding in 1134. De kerk, die eerder was toegewijd aan de H. Servatius, bezat in de middeleeuwen twee altaren, een gewijd aan de Heilige Maagd Maria en een tweede altaar toegewijd aan St. Antonius Abt.

Bij de Hervorming ging de kerk over in handen van de hervormden. In 1800 moesten zij de kerk weer overdragen aan de katholieken. In 1813 maakten de hervormden echter gewapenderhand zich weer meester van de oude kerk, zonder dat zij daartoe gerechtigd waren.

Bouwhistorie

De Protestantse Kerk aan de Maasdijk nr.18 staat op het aan de noordzijde van het dijklichaam gelegen kerkhof. Het gebouw bestaat uit een romaanse toren (1134), een laatgotisch koor (1400) en een in 1859 gebouwd eenbeukig schip. De toren is tot circa 11,25 m opgetrokken uit tufsteen, die zich in- en uitwendig als zeer regelmatig gestapelde paramentmuren vertonen. De dakconstructie over schip en koor is in 1859 geheel vernieuwd. De gordingenkap is gedekt met rechtsdekkende oud-Hollandse pannen.

Samensteller tekst: Toon Banken

Bron van de tekst: A.G. Schulte, Het Land van Maas en Waal, Monumenten van geschiedenis en kunst, Den Haag/Zeist, 1986.

Protestantse Kerk Appeltern, gewapenderhand verkregen