In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd in Druten-Klepperheide een antiek complex gevonden. Rond 70 na Christus, na de mislukte opstand van de Bataven onder Julius Civilus, trokken de Romeinen bestuurlijk de teugels strakker aan. Nijmegen werd de hoofdstad van een vrij groot district: de Civitas Batavorum. Om economisch op eigen benen te staan stichtten ze een reeks van van villae (herenboerderijen), onder andere in Wijchen, Beuningen, Ewijk, Winssen en Deest. Zo om de twee Gallische mijlen (elke 4,4 km) was er een. Ook in Druten.

De Drutense villanederzetting © Cor van den Heuvel
©Cor van den Heuvel 
bron: www.mijngelderland.nl
Opgravingsplattegrond van de Klepperheide © Cor van den Heuvel

Een villa bestaat uit een complex aan gebouwen. Het hoofdgebouw, de woning van de herenboer, is van steen en omgeven door een zuilengalerij of porticus. De kamers zijn versierd met muurschilderingen. Het had vloeren ingelegd met mozaïek. Het huis was maar liefst 30 meter lang en 16 meter breed. De dakpannen voor de villa kwamen van steenovens in Holdeurn in Berg en Dal. Er is er een gevonden met het stempel van tiende legioen. Wat de bewoners betreft wijzen de gevonden sieraden, aardewerk, spiegels en schoeisel op een zekere rijkdom. Naast deze vondsten zijn ook wat de bedrijfsvoering betreft werktuigen en gereedschappen teruggevonden.

Badhuis

De Romeinen gingen graag in bad om zich te ontspannen en andere mensen te ontmoeten. Zo zal ook het badhuis van de villa zijn gebruikt. Het was een stenen gebouw met drie grotere en een paar kleinere vertrekken. Alles bij elkaar zo'n 14 meter lang en 6 meter breed. Aan de westkant zit de stookplaats en vlakbij daarbij een waterput van 2 bij 2 meter. Het gebouw werd met warme lucht via holle vloertegels verwarmd (hypocaustum). Omdat er ook een amfoorstempel is gevonden, wordt ervan uitgegaan dat in het badhuis kruiken stonden waarin welriekende oliën en kruiden werden bewaard.

Werkplaats

Noordelijk van het hoofdgebouw lag een houten werkplaats van 20 bij 9 meter, aan drie zijden omgeven door een porticus,  een soort veranda. In het gebouw zijn twee rechthoekige werk- of kelderkuilen gevonden. Zuidelijk stond een huis van 4,5 bij 8,5 meter Het kende twee zij-ingangen, die tegenover elkaar lagen. Dit gebouw had ook rondom een galerij. Ook in dit huis zijn decoraties gevonden. Hier woonden waarschijnlijk de bedienden. Ze hadden een eigen waterput.

Paardenskelet

Bij de bouw van de villa is een paard geofferd om voorspoed en geluk af te smeken. Het skelet is onder de fundamenten gevonden.

Sporen van de Romeinen, de Romeinse villa Klepperheide