Voormalig huis Leeuwenbergh (Donjon). In dit nieuwe wijkje op de hoek Molenstraat-Trambaan met de straatnaam Standerdmolen, staat een bord met daarop een vermoedelijke beeld van de Donjon plus toelichtende tekst. Foto: Gerard Kouwenberg, 2014

Dit huis wordt ook wel aangeduid als 'Huis ende hoffstat tot Leeuwen op den berge'. Het complex moet hebben gestaan aan de Molenstraat, op de heuvel waarop de windmolen van Boven-Leeuwen heeft gestaan, ter hoogte van de latere Trambaan.

Van het huis zijn geen bouwkundige details bekend. Ook op het kadastraal minuutplan is geen bebouwing aanwezig. Wel valt hier de afwijkende percelering op in het gebied rond de molenberg. Een van de oudste bewoners is Wolter van Leeuwen die al in 1296 genoemd wordt en wiens naam in het Gelders Leenregister beschreven wordt als bewoner van het huis en hofstad.

Archeologisch onderzoek

Tijdens archeologisch onderzoek in augustus 2009 zijn in het betreffende gebied sporen van een middeleeuwse woontoren (donjon) gevonden. Dit was bij het nieuwbouwwijkje Leeuwenborg. Deze toren is vierkant met afmetingen van 10 x 10 meter en is omgeven door een gracht. Op basis van aardewerk dat in de gracht en in de nabijgelegen greppels is gevonden, wordt het complex in de twaalfde/dertiende eeuw gedateerd. De woontoren dateert daarmee uit een periode dat baksteen nog niet geproduceerd wordt. In de sporen is natuursteen aangetroffen, dit natuursteen toont aan dat de woontoren (deels) uit geïmporteerd natuursteen heeft bestaan.

Bestrating

Het gemeentebestuur en Heemkundevereniging Leeuwen hebben ervoor gezorgd dat de contouren van de woontoren of donjon zichtbaar is in de bestrating van het pleintje dat boven de donjon is aangelegd. Ook is er een bord geplaatst met een beschrijving en afbeelding van de donjon.

Samensteller tekst: Toon Banken, Bron: ADC ArcheoProjecten.