Huis Lakenburg te Wamel door H.Tavenier 1786. Bron: RKD Den Haag
Huis Lakenburg aan de noordzijde. Foto Gerard Kouwenberg, 2014.

Wie vanuit de polder naar Wamel kijkt, ziet in een oogopslag de drie kenmerkende gebouwen van dit dorp. Aan de linkerzijde het ranke witte torentje van de Hervormde Kerk en vervolgens aan de rechterzijde de grote bouwmassa van de rooms-katholieke kerk, waarvan men duidelijk kan zien dat zij op een hoogte -in dit geval de voormalige dijk- is gebouwd. Maar het meest in het oog springende is toch de wit gepleisterde Lakenburg in het midden.

Deze aan de Lakenstraat nr. 39 staande villa staat op een ten zuiden van de straat gelegen omgracht terrein. Het is een laat negentiende-eeuws woonhuis dat in de souterrainruimtes nog delen bevat van het oude huis, waarvan in zeventiende-eeuwse bronnen sprake is. In zijn huidige gedaante is de Lakenburg een witgepleisterd huis met ruime bel-etage op een souterrain, gedekt door een omgaand schilddak met dakkapellen aan de ingangszijde. Het huis heeft een vijf traveeën breed front aan voor- en achterzijde en een uitbouw tegen de oostelijke gevel. Alleen in de ingangsgevel zitten grote souterrainvensters. De toegangsdeur ligt in een inpandig portiek.

Kelder

In de huidige villa treft men nog restanten van het zeventiende-eeuwse gebouw aan in het souterrain. Het zeventiende-eeuwse muurwerk, dat uit drie verschillende fasen dateert, bevindt zich voornamelijk in de zuidelijke helft van het huis, dat wil zeggen aan de achterzijde en loopt door in noordelijke richting aan de westzijde. Het zuidelijk gedeelte van het souterrain bevat nog belangrijke overblijfselen van de oude Lakenburg. De negentiende-eeuwse villa is namelijk gebouwd op de kelders van het vroegere kasteel Lakenburg. Hiertoe behoort de zuidoostelijke, bijna vierkante kelder met graatgewelf, dat op een middenpijler rust; het oorspronkelijke vloerniveau lag circa 125 cm lager dan thans het geval is.

Bewoners

Het huis Lakenburg behoorde in de zeventiende eeuw aan Christiaan van Balveren en Maria van der Lawick. Hun zoon overleed kinderloos. Zo kwam het in het bezit van de familie Van der Lawick. Ernst van der Lawick liet het huis in 1749 na aan Nicolaas Hans Willem baron van Delen. De laatste telg uit dit geslacht, Jacob Jan Hendrik van Delen, burgemeester van Wamel, herschiep de oude Lakenburg in een villa en verfraaide de plaats. Een van de laatste bewoners was huisarts Van Hoeke (1935-1973).

Samensteller tekst: Toon Banken

Bronnen van de tekst:

  • A.G. Schulte, Het Land van Maas en Waal, Monumenten van geschiedenis en kunst, Den Haag/Zeist, 1986.
  • Frans van Oijen en Wil van Wel, Van Vamele tot Wamel, Stichting Historie Wamel

Adellijk huis Lakenburg te Wamel