Boerderij de Strijdtkamp dankt haar naam aan de slag bij Niftrik in 1388. Eeuwenlang nam de stad Grave een belangrijke strategische positie in tussen Brabant en Gelre. Voor Gelre was Grave van belang, omdat het een sleutelpositie innam in de corridor die Opper- en Neder-Gelre. Voor Brabant speelden behalve strategische ook economische belangen een grote rol.

Miniatuur Slag bij Niftrik. Links Gelre, met Nijmegen op de achtergrond, rechts Brabant, met de stad Grave. © Jean Froissart, Chroniques. BnF, Francais 2645, f.326v, PD
©Wim Kattenberg, 2016  CC-BY-NC
bron: www.mijngelderland.nl
Boerderij de Strijdtkamp op de Maasbandijk te Niftrik © mijnGelderland

Met steun van Philips de Stoute van Bourgondië had Johanna van Brabant in 1386 geprobeerd Grave te veroveren op het graafschap Cuijk. Met steun van Gelre werd dit voorkomen. In juni 1388 probeerde Brabant het opnieuw. Ook dit mislukte.

Slag bij Niftrik

Toen besloot Brabant tot een verrassingsaanval op Nijmegen met 10.000 man. Ze gingen via de doorwaadbare plaats in de Maas bij Niftrik de Maas over en sloegen daar hun kamp op. Gealarmeerd viel Willem I in allerhaast de Brabanders aan met een legertje van driehonderd ruiters en vierhonderd burgers. Het totaal verraste Brabantse leger vluchtte in paniek weg. Na twee uur waren er 1.200 Brabanders jammerlijk verdronken, 3.000 gesneuveld en 5.000 krijgsgevangen gemaakt. De Geldersen verloren honderd man. De slag bij Niftrik werd een van de heftigste slagen in de geschiedenis van Nederland. In 2010 werd de Slag bij Niftrik nagespeeld (zie video, bron: YouTube, mijnlimburg).

Boerderij de Strijdtkamp

Aangenomen wordt dat ter hoogte van de boerderij de Strijdtkamp de Brabanders over de Maas kwamen en er ook weer in werden teruggedreven. Hoewel de dijkring om het Land van Maas en Waal toen al was gesloten, was er nog steeds geen brug. Alleen 's zomers was het mogelijk om ter hoogte van Ravenstein de Maas door te waden naar Niftrik. Tijdens de slag moet de luidklok van het middeleeuwse kerkje uit 1318 geklonken hebben om de mensen te waarschuwen.

Kapel

Na de overwinning bouwde Willem I van Gelre ter ere van Sint Victor en Maria 'up Sinte Victoirs erve' een kapel. Deze plaatsaanduiding en het eren van Sint Victor zou erop kunnen wijzen dat de kapel gestaan heeft op 't Sandt, waar het aartsdiaconaat Xanten twee boerderijen had. De kapel moet in de zeventiende eeuw al zijn verdwenen.

Brabant en Gelre strijden om Grave, de slag bij Niftrik