Jan van Welie zit jaren in de raad van (de toen nog zelfstandige) gemeente Dreumel en is een kwart eeuw lang voorzitter van de kring Maas en Waal van de NCB. Hij is de eerste voorzitter van de landinrichtingscommissie Maas en Waal-West die in 1989 wordt gevormd.

Opening van het gemaal © Screenshot video Tweestromenland in Beeld en Geluid
©Peter Deurloo  CC-BY-NC
bron: www.mijngelderland.nl
De voorzitter van de Landinrichtingscommissie, Jan van Welie uit Dreumel overleed op 1 november 1996. © Archief Landinrichtingscommissie

Gemeenteraadslid en wethouder

Hij is pas 64 jaar als hij in 1996 overlijdt. Van Welie is het vijfde van twaalf kinderen uit een Dreumels boerengezin. Hij gaat, na een afgebroken priesteropleiding, varkens houden. Maar zijn ambities reiken dan al verder. Vlak voor zijn dertigste verjaardag wordt hij gekozen in de gemeenteraad van Dreumel. Tot aan de opheffing van de gemeente, in 1984, blijft hij daar op het pluche zitten. Van Welie is ook elf jaar wethouder.

Voorzitter boerenbond

Van 1969 tot 1984 is Van Welie voorzitter van de afdeling Maas en Waal van de Noord- Brabantse Christelijke Boerenbond. In die functie ijvert hij jarenlang voor een nieuwe ruilverkaveling in de gemeenten West Maas en Waal en Druten. Uiteindelijk geeft de provincie in 1989 haar fiat. Van Welie noemt dit resultaat bij zijn afscheid van de NCB zijn belangrijkste wapenfeit.

Voorzitterschappen

Tot aan zijn overlijden is Van Welie voorzitter van de commissie, die deze nieuwe landinrichting voorbereidt. Het is een van de laatste functies die deze man, die op een gegeven moment zestien voorzitterschappen tegelijk op zijn naam heeft staan.

Lid adviesgroep dijkverzwaring

Namens de boeren zit Van Welie ook enige tijd in de adviesgroep voor het dijkverzwaringstraject Afferden-Dreumel. Hij voelt zich er een roepende in de woestijn. Maar na de hoogwaters en de evacuatie van 1995 is hij al lang niet meer de enige roepende. De evacuatie van tweehonderdduizend polderbewoners brengt de dijkverbetering in een stroomversnelling. Van Welie heeft het opleveren van de nieuwe dijk op deltahoogte niet meer mogen meemaken.

Bronnen: