"Die in Rhenen vielen" is een hardstenen kunstwerk van ongeveer 2,5 meter hoog in een door een fraai smeedijzeren hek omgeven tuintje. Op een halve meter hoge sokkel rust een tweede kleinere sokkel, waarop een obelisk staat met de namen van door oorlogsgeweld omgekomen inwoners van Deest. Daarboven staat een raamwerk met twee palmtakken en inscripties van V-l's en andere bommen. Nog hoger zien we een trapeziumvormig onderdeel met daarop een beeld van een soldaat met wapen "in de houding".

Die in Rhenen vielen houdt de gedachte levend aan de Deestenaren die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog en in 1949 in de Overzeese gebiedsdelen. Fotografie Hans Barten
Detail Die in Rhenen vielen. Fotografie Hans Barten

Het kunstwerk houdt de gedachte levend aan de Deestenaren die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog en in 1949 in de Overzeese gebiedsdelen. Het beeld werd opgericht in 1940. Later werden er namen aan toegevoegd. Aangezien een van de gesneuvelden Van den Donk heet en het werk eerst op het grondgebied van deze pannenfabrikantenfamilie stond, mogen we aannemen dat familieleden een grote (financiële) rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het kunstwerk. De zinsnede "opgericht door de inwoners van Deest" doet vermoeden dat het kunstwerk is gemaakt door mensen uit het dorp zelf. In Deest waren er in ieder geval twee steenhouwers en een smid actief. Het beeld staat aan de zuidgevel van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Onbevlekte Ontvangenis aan de Grotestraat in Deest. Eerder stonden het beeld en zijn entourage op de hoek van de Grotestraat en de Paulusstraat.