Dit monument is een zichtbare herinnering binnen de gemeente Druten aan de sinds 1934 opgeheven Stoomtram Maas en Waal. Vooral voor de geschiedenis van verkeer en nijverheid, in samenhang met de los- en laadplaats en de chefwoning, is het interessant.

Het kantoor van Stoomtram Maas en Waal. © Hans Barten

Baksteen

Het voormalige kantoorgebouw en magazijn van de Stoomtram Maas en Waal is opgetrokken in een grauwe machinale baksteen, met gietijzeren rozet-ankers. Het bestaat uit een hoofdbouw met begane grond en een verdieping. Het heeft een overstekend zadeldak dat is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen en is afgewerkt met geprofileerde windveren en voetlijsten.

Aanbouw

Achter het hoofdgebouw is een aanbouw, het vroegere magazijn. Deze aanbouw heeft één verdieping met een flauw hellend zadeldak. De gevels van het hoofdgebouw zijn verzwaard op de hoeken, waarbij de verzwaring als fries omhoog loopt langs de topgevels. Bij de boven- en onderzijde van de vensters zit een band van helderrode en mangaankleurig baksteen. De vensters hebben T-vormige schuiframen, behalve in elk van de topgevels. Daar zijn twee rechthoekige vensters met vierruits draairamen te zien.

Busmaatschappij

In het kantoorgebouw zijn nog restanten zichtbaar van het loket voor de kaartverkoop voor de Stoomtram Maas en Waal en later voor de Busmaatschappij Zuid-Ooster. Deze busmaatschappij probeerde in 1985 de plaatsing van het gebouw op de Monumentenlijst te verhinderen. Andere partijen zouden dan namelijk minder zeggenschap hebben over het gebouw. Dit lukte niet: het gebouw staat op de lijst. Het is niet toegestaan het voormalige tramemplacement te betreden.

Kantoor/magazijn stoomtram Maas en Waal