Op de rand van de oude oeverwal van de Waal loopt de Koningstraat door het dorp Afferden heen. Van deze straat wordt aangenomen dat daarin gedeelten van de oude Romeinse heerweg van Nijmegen naar Katwijk zijn opgenomen.

Deel van de Peutinger kaart met de Romeinse wegen in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Tabula Peutingeriana. Bron: Wikimedia

Op de Peutingerkaart staat deze weg aangegeven als de zuidelijke route van de Romeinse rijksgrens, de Limes. De Peutingerkaart is een kopie uit de dertiende eeuw van een Romeinse reiskaart uit de derde eeuw die geschonken werd aan Conrad Peutinger (1507).

Villae

Aan deze Romeinse weg werden grootschalige herenboerderijen gebouwd (villae). Dit gebeurde onder het bestuur van de Civitas Batavorum, het Bataafse district binnen de provincie Neder-Germanië, waar het Rivierengebied onder viel. Deze villae voorzagen het leger maar ook de stad Nijmegen en omliggende dorpen van voedsel. Van belang was ook het fokken van paarden. De weg heeft de naam Koningsstraat omdat in de zevende en achtste eeuw de Merovingische en later Karolingische koningen van deze weg gebruikmaakten in hun strijd tegen de Friezen.

Romeinse wachttoren

Op de hoogste punt van het dorp Afferden staat een tufstenen toren, die is over gebleven van de middeleeuwse kerk die daar ooit stond. Aangenomen wordt dat deze toren grotendeels is opgetrokken van tufsteen van een op diezelfde plek aanwezige Romeinse wachttoren. Op de oude Romeinse heerweg stonden op gelijke afstand van twee gallische mijlen (5 kilometer) gerekend vanaf Wamel tot Nijmegen in de Romeinse tijd verschillende wachttorens: Wamel, Druten, Afferden, Ewijk, Beuningen en Weurt. In Ewijk en Beuningen zijn ook tufstenen torens overgebleven die gebouwd zijn met oorspronkelijk Romeins materiaal. Als we de weg volgen wat de herenboerderijen (villae) betreft, dan was daar sprake van in Beuningen, Ewijk en Druten. Gerekend vanaf Afferden lag even van de weg af ter hoogte van Druten op de Klepperheide een in 1974 ontdekte villa rustica.

Auteur: Wim Kattenberg

Zie ook de beschrijving van de Koningstraat in Beuningen.