De Meidoornheg die te zien is vanaf de Hoeveweg naar de dijk, is een van de laatste oude heggen van het oude Maasheggenlandschap in Balgoy. Op basis van militaire kaarten weten we dat deze heg meer dan 130 jaar oud is.

Buigen, leggen, knikken, vlechten. Deze technieken werden in januari 2015 toegepast op deze maasheg aan de Herreweg in Balgoij. © Stichting Maasheggen Balgoy
Overwoekerde heg © Gemeente Wijchen

Ooit was het hele Maasheggengebied een gesloten systeem van natuurlijke verbindingswegen en percelen die met heggen omzoomd werden. In de loop van de tijd kwam het Maasheggengebied onder druk te staan. Door de opkomst van prikkeldraad waren heggen niet meer nodig als veekering. Met de ruilverkaveling rond 1970/1980 verdwenen veel heggen. Op een aantal plekken zijn nieuwe heggen geplant. Intensieve landbouw drukte zijn stempel op het landschap en de cultuurhistorische heggenstructuur ging voor een groot deel verloren. Streekeigen flora en fauna zijn mede daardoor nog maar nauwelijks aanwezig of staan op het punt om definitief uit het landschap te verdwijnen.

Herstel heggenstructuur

Stichting Maasheggen Balgoy (opgericht in 2010) heeft als doel het behouden en versterken van de Maasheggen in het gebied rond Balgoy. Zij heeft in korte tijd draagvlak gecreëerd bij bewoners van het dorp, lokale overheid en bij partners in het gebied. Bij de oude Maasheg aan de Herreweg, is de stichting gestart met een herstelproject. De heg was in slechte staat en overgroeid door woekerplanten, zoals bramen en vlieren. In 2010/2011 hebben vrijwilligers de woekerplanten verwijderd en gaten in de heg opnieuw ingeplant. De zoom van de heg is daarna vrijgehouden van woekerplanten zodat de heg vrij kan opgroeien.

Resultaat

Binnen enkele jaren was herstel van de streekeigen flora en fauna zichtbaar. De stekelige heg biedt nest- en schuilgelegenheid en is een verbindingsstrook voor diersoorten als haas, konijn, fazant, patrijs en das. In het voorjaar komen insecten af op de geurende bloemen en rupsenlarven dienen als voedsel voor vogels. De besachtige vruchten worden in het najaar gegeten door o.a. lijsters, merels en mezen en de alom bekende heggenmus.

Heggen vlechten

Deze heg wordt wordt eens in de vijf tot tien jaar laag afgezaagd en kan in de tussenliggende tijd vrij uitgroeien. Andere vormen van heggenbeheer zijn het jaarlijks knippen of vlechten. Aan de Herreweg zijn in 2013 en 2014 heggen gevlochten. Voor veel mensen in Balgoy staat deze gevlochten heg symbool voor de landschappelijke identiteit. De licht geurende bloemen worden in het najaar gevolgd door lichtzoete, donkerrode vruchten.