Het mobilisatiecomplex Alverna ligt in de gemeente Wijchen, ten zuiden van de recreatieplas Berendonk. Het complex is 20 hectare groot.

Mobilisatiecomplex Alverna

Het is een voormalig zogenaamd 'MOB-complex', wat staat voor mobilisatiecomplex: een militair opslagterrein voor het opslaan van goederen, geschut, persoonlijke bewapening en handmunitie voor de te mobiliseren eenheden.

33 gebouwen

Kenmerkend voor het terrein Alverna zijn de brede wegen. Het terrein bestaat uit diverse opslagloodsen, onderhoudswerkplaatsen, enkele bunkers en twee dienstwoningen (in totaal 33 gebouwen). Ondanks de grootschalige infrastructuur en vele bebouwing heeft het voormalig MOB-complex Alverna zijn groene uitstraling behouden. Typerend voor het terrein is namelijk de ligging op een natuurlijke hogere zandrug met een scherpe overgang naar het open, lager gelegen Neder- en Overasseltsche Broek. Het MOB-complex is gebruikt tijdens de Koude oorlog voor opslag van tanks, munitie en andere militaire zaken. Na de val van de Berlijnse muur werd de locatie - net als vele andere soortgelijke complexen - afgestoten door Defensie.

Bron: www.ontwikkelingmilitaireterreinen.nl.