Het Dijkmagazijn, in de volksmond notschurtke (noodschuur) genoemd, is een bakstenen gebouw met twee bouwlagen op een onderbouw. Het is deels ingelaten in het dijklichaam. Het gebouw staat grotendeels op het niveau van de dijk zoals dat was vóór de dijkverzwaring aan het eind van de vorige eeuw. De zuidzijde staat tegen het hellende dijklichaam en is hoger gemaakt om afschuiven van het gebouw te voorkomen.

Dijkmagazijn, Deest. Fotografie Hans Barten
Het Dijkmagazijn torent al ver boven de dijk uit. Fotografie Hans Barten

Architectuur

Het Dijkmagazijn heeft een zadeldak met houten windveren boven de topgevels. Boven de zijgevels heeft het dak een overstek zonder goot. De beide kopgevels hebben dezelfde indeling en zowel op de begane grond als op de verdieping dubbele laaddeuren. De verdiepingsdeuren hebben een halfrond bovenlicht met gietijzeren spijlen, afgesloten met een geprofileerde lijst. Ook de deurpartijen zijn omlijst. De zijgevels hebben verdiepte velden met in ieder veld een hardstenen ventilatiesleuf. Op verdiepingshoogte bevindt zich een hardstenen waterlijst (horizontale, vóór de gevel uitstekende lijst om het regenwater van de gevel te weren).

Opslagplaats

Dijkmagazijnen werden gebouwd om materieel voor dijkonderhoud en eventuele calamiteiten op te slaan. Langs de Waaldijk en Maasdijk staan meerdere - vrijwel identieke - bouwwerken die eigendom zijn van Waterschap Rivierenland. Deze gaaf gebleven dijkmagazijnen werden in hoofdzaak zuiver functioneel vormgegeven en zijn daardoor sober van opzet. De dijkmagazijnen werden gebouwd in opdracht van de gezamenlijke dorpspolders, verenigd in een gecombineerd college. Ze zijn na fusies steeds eigendom gebleven van opvolgers.

Niet toegankelijk

Dijkmagazijnen zijn een symbool van de voortdurende strijd tegen het water. Het Dijkmagazijn is niet voor publiek toegankelijk.