Protestantse Kerk, Dreumel
Protestantse Kerk, Dreumel
Tekening Protestantse Kerk Dreumel, jaartal onbekend. Bron: RCE, 20261673

Aan het Kerkpad staan de toren en het koor van de middeleeuwse dorpskerk, waarvan het schip is verdwenen met uitzondering van de pijlers van de westelijke travee.

Het koor van de kerk is van de Protestantse Gemeente West Maas en Waal en dient nog als kerkgebouw.

Middeleeuws

De eerste vermelding van deze aan de H. Victor toegewijde kerk komt voor in een oorkonde van 1117, maar er zijn aanwijzingen dat de kerktoren in eerste aanleg veel ouder is (ca. 900).

Het verval van het schip

Na de reformatie werd de toren gemeentelijk eigendom, namen de protestanten het koor in bezit en werd het schip gebruikt voor opslag van materialen, als vluchtplaats voor mens en dier bij de talrijke watersnoden of voor dorpsvergaderingen. Omdat er geen onderhoud plaatsvond raakte het schip in de loop der jaren in verval.

In de kerk

In de eerste helft van de 16e eeuw bezat het kerkgebouw vijf altaren. In de kerk staat een onvolledig bewaard gebleven doopvont: een achtkantige hardstenen kuip met een inwendig rond bekken. Verder zijn er een preekstoel (1685), een lezenaar van geel koper (1767), een tweetal zerkfragmenten uit de 16e eeuw onder de preekstoel, een belangrijk fragment van een rouwbord met het wapen van het geslacht Byel van rond 1700 en een rood-zandstenen altaarsteen te bewonderen.