Dit monument is de voormalige tramremise. Tijdens de Open Monumentendag 2008 had het lokale Comité Open Monumentendag de rails terug laten schilderen op de bestrating. Een stoomtramreplica rookte en de stoomfluit blies. Nog nooit was een open monumentendag in Druten zo druk bezocht.

Tramremise met getekend spoor. Fotografie Hans Barten

Van Wamel naar Nijmegen

Tijdens de restauratie in 2013 zijn de banen van de rails weer in de nieuwe bestrating uitgebeeld.
Het tracé van de Stoomtram Maas en Waal liep van Wamel naar Nijmegen. Het emplacement
in Druten was gedurende de gehele tramperiode van 1902 tot 1934 in gebruik. Bij het emplacement
werden ook dienstwoningen gebouwd.

Kopgevel

De overdekte los- en laadplaats en rijtuiggarage bestaat uit 5 traveeën. Het monument wordt
overspannen door stalen bogen met klinknagels. Aan de westzijde is een overkapping te zien. Indien
u op de Mr. van Coothstraat staat, zult u even moeten omlopen om onder meer de symmetrische
bakstenen kopgevel aan de Stationsstraat te bewonderen. Deze heeft een driedelige samenstelling
met een verhoogd middendeel met verzwaarde hoeken, overgaande in een gebogen afsluiting met
ingemetselde afdekking en zware pinakel met muuranker. In dit middendeel ziet u een spaarveld
dat wordt afgesloten door een rondboog, waarin een groot gietijzeren rondboogvenster. Tegen dit
middendeel sluiten de lagere zijdelen aan door middel van een gebogen oplopende afsluiting met
ingemetselde afdekking. In de as van elk zijdeel treft u weer een groot gietijzeren rondboogvenster aan.
In de oostelijke zijgevel zitten per travee twee gietijzeren ramen, afgesloten door een segmentboog.

Restauratie

Bij de restauratie zijn in de zuidelijke achtergevel houten deuren aangebracht in plaats van de vroegere
detonerende aluminium deuren. De muur wordt afgesloten door een fronton (gebogen bekroning
van de gevel) met een verhoogd en iets ingemetseld middendeel. Daar ziet u ook het bouwjaar van
dit gebouw: 1902. Het monument is na de restauratie ingericht als bedrijvencentrum gericht op de
gezondheidzorg. Bij de inrichting is smaakvol rekening gehouden met de vorige bestemming van
remise.

Het voormalige tramemplacement is alleen voor bezoekers van het Leefstijl centrum toegankelijk.