De boerderij is van oorsprong uit de achttiende eeuw en heeft een middenlangsdeel en een dwarsgeplaatst voorhuis (T-huis). Het is drastisch verbouwd in 1915. Het voorhuis is toen voorzien van een met leien gedekt schilddak met hoekschoorstenen. Het heeft een ver overstekende aankapping met console-achtige klossen. In het midden van de voorgevel is een boven de dakrand uitrijzend torentje met schilddak. Boven de ingang met omlijsting bevindt zich een portiek met houten balkon en balustrade, ondersteund door consoles. De vensters zijn voorzien van schuiframen en op de begane grond ook van luiken. Het zadeldak van het bedrijfsgedeelte heeft een wolfseind.

Zijaanzicht met schuren. © Hans Barten
Verbouwd voorhuis met torentje. © Hans Barten

Schuren

Op het erf staan drie schuren, waarvan twee middenlangsdeelschuren met zadeldak met
wolfseinden. De voorgevels van beide schuren hebben getoogde deel- en staldeuren. Een kleinere
schuur staat links vóór het huis, evenwijdig aan de Koningstraat, zeer opvallend tegen de weg gelegen.

Herenboerderij en villa

Vooral de architectonische kwaliteit, de karakteristieke detaillering en de bouwornamentiek van het
voorhuis, gemeten naar de tijd van ontstaan, maken van dit monument een geslaagd voorbeeld van een
combinatie van herenboerderij en villa. Het heeft aan het begin van de lange Koningstraat bovendien
een waardevolle landschappelijke waarde.

Van Amstels

De boerderij werd vanaf het begin van de vorige eeuw meer dan vijfenzestig jaar bewoond door
Nol van Amstel en zijn zuster Marie, beiden ongehuwd. Nol was een herenboer die zelf niet op het
land werkte, maar knechten en meiden had. De van oorsprong Brabantse Van Amstels hadden de
boerderij geërfd van de familie Van der Weerden. Deze familie was al vóór 1700 een van de machtigste
boerenfamilies van de streek. Behalve deze boerderij had de familie Van der Weerden ook andere
kapitale boerderijen met uitgestrekte landerijen in eigendom. Voorbeelden zijn De Drie Waaien en de
in vervallen staat verkerende boerderij aan het einde van de Pas.

De woning is niet vrij toegankelijk.